160 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας σε Φαιστό, Γόρτυνα και Αστερούσια (Αναλυτικά)

mesaralive.gr  04 April, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
160 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας σε Φαιστό, Γόρτυνα και Αστερούσια (Αναλυτικά)

Φωτο: cretavoice.gr

Η σχετική πρόσκληση εκδόθηκε στις 2 Απριλίου για τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, ενώ οι αιτήσεις ξεκινούν ηλεκτρονικά από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου από τις 10 π.μ.

Η προθεσμία λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων»

Η πρόσκληση αφορά συνολικά στη δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του mesaralive, οι 160 θέσεις αφορούν τους Δήμους Φαιστού, Γόρτυνας και Αστερουσίων.

Συγκεκριμένα, 69 θέσεις στο Δήμο Φαιστού, 44 στο Δήμο Γόρτυνας και 47 στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων.

Κατανομή θέσεων ανά Δήμο

Πολλές από τις ανάγκες τους, έστω και για ένα πεντάμηνο, αναμένεται να καλύψουν οι Δήμοι μέσω των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

Όσον αφορά τους Δήμους Φαιστού, Γόρτυνας και Αρχανών Αστερουσίων, η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

 

Δήμος Φαιστού

ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων             1 θέση

ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι         3 θέσεις

ΔΕ Βοηθοί νοσηλευτών         1 θέση

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων      33 θέσεις

ΠΕ Γεωπόνων                      1 θέση

ΤΕ Γεωπόνων Τεχνολόγων     1 θέση

ΠΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων  1 θέση

ΤΕ Διοικητικού                    1 θέση

ΔΕ Διοικητικού  Λογιστικού  2 θέσεις

ΔΕ Ελαιοχρωματιστών         2 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτρολόγων               3 θέσεις

ΔΕ Κλητήρων                     2 θέσεις

Ε Κοινωνικών Λειτουργών    1 θέση

ΠΕ Κοινωνιολόγων              1 θέση

ΤΕ Νοσηλευτών                  1 θέση

ΔΕ Οδηγός λεωφορείου με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ΄ 3 θέσεις

ΔΕ οικοδόμων                   3 θέσεις

ΠΕ Οικονομικού                1 θέση

ΠΕ Πληροφορικής             1 θέση

ΠΕ Πολιτικών Μηχναικών   1 θέση

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1 θέση

ΔΕ υδραυλικών                  4 θέσεις

ΠΕ Ψυχολόγων                  1 θέση

 

Δήμος Γόρτυνας

ΤΕ Βρεφοκόμων      2 θέσεις

ΔΕ Διοικητικού      11 θέσεις

ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού 2 θέσεις

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 3 θέσεις

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 2 θέσεις

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μηχανικών υπολογιστών 1 θέση

ΔΕ Κλητήρων      23 θέσεις

 

Δήμος Αρχανών Αστερουσίων

ΠΕ Αρχαιολογίας                  1 θέση

ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι         5 θέσεις

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων      10 θέσεις

ΠΕ Γεωπόνων                      1 θέση

ΠΕ Διοικητικού                    1 θέση

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1 θέση

ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού 1 θέση

ΔΕ Ελαιοχρωματιστών        4 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτρολόγων              3 θέσεις

ΔΕ Κλητήρων                    3 θέσεις

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 θέση

ΠΕ Νηπιαγωγών               1 θέση

 

ΔΕ Οδηγός με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας : 1 θέση

ΔΕ Οικοδόμων                           4 θέσεις

ΠΕ Οικονομικού                        2 θέσεις

ΔΕ Υδραυλικών                         8 θέσεις

 

Ρέθυμνο

Όσον αφορά τους Δήμους του Ρεθύμνου, Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου, οι θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας είναι:

 

Στο Δήμο Αμαρίου,

Γενικών Καθηκόντων 12 θέσεις (ΥΕ), Διοικητικού 2 (ΔΕ) , Διοικητικού Λογιστικού 2 (ΤΕ) και μία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και  Μηχανικών Υπολογιστών (ΠΕ), σύνολο 17 θέσεις.

 

Στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, Γενικών Καθηκόντων 5 θέσεις (ΥΕ),

Διοικητικού Λογιστικού 2  θέσεις (ΤΕ) ,Διοικητικών Γραμματέων 5 θέσεις (ΔΕ), Ηλεκτρολόγων 1 θέση (ΔΕ) , Κοινωνικών Λειτουργών 1 θέση (ΤΕ),  Κοινωνιολόγων 1 θέση (ΠΕ),  Πληροφορικής 3 θέσεις (ΔΕ) και Τεχνικών Κατασκευών 3 θέσεις ΔΕ, συνολικά 21 θέσεις.

 

mesaralive.gr  04 April, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα