Αφαιρεί ρολόγια η ΔΕΥΑΦ για οφειλές άνω των 300 ευρώ

mesaralive.gr  09 July, 2016 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Αφαιρεί ρολόγια η ΔΕΥΑΦ για οφειλές άνω των 300 ευρώ

Από τη ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ ανακοινώνεται :
  1. Για σύνδεση στα δίκτυα αποχέτευσης Μοιρών, Γαλιάς, Καστελιού, Τυμπακίου και Πετροκεφαλίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Φαιστού για να κάνουν αίτηση σύνδεσης.
  2. Μέχρι 20 Αυγούστου μπορούν όσοι έχουν συνδέσει τις ιδιοκτησίες τους με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης κατά παράβαση των κανονισμών της ΔΕΥΑ Φαιστού μπορούν χωρίς άλλες συνέπειες να προσέρχονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Φαιστού με αίτηση για σύνδεση . Μετά την ημερομηνία αυτή θα γίνει αστυνόμευση των δικτύων από τη ΔΕΥΑ Φαιστού και θα επιβληθούν κυρώσεις σε όσους έχουν συνδέσει χωρίς να έχουν πληρώσει τέλη σύνδεσης.
  3. Επειδή η ΔΕΥΑ Φαιστού παρέχει νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε 24.000 δημότες και η εισπραξιμότητα βρίσκεται σε χαμηλά ποσοστά αναγκαζόμαστε , για να μπορούμε απρόσκοπτα να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία στους Δημότες , για λογαριασμούς ύδρευσης που έχει λήξει η ημερομηνία εξόφλησης για τις δυο τουλάχιστον τελευταίες βεβαιώσεις κατανάλωσης και το σύνολο της οφειλής υπερβαίνει τα 300€ να προβαίνομε μετά τις 20-07-2016 σε διακοπή υδροδότησης. Για συνολικές οφειλές πάνω από το ποσό των 2000€ η ΔΕΥΑ Φαιστού εκτός από τη διακοπή υδροδότησης θα διεκδικήσει την εξόφληση με κάθε νόμιμο μέσο.

 

Όσοι έχουν λογαριασμούς που εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις παρακαλούνται να προσέλθουν στα γραφεία της ΔΕΥΑ Φαιστού για να τους τακτοποιήσουν για να μην τους γίνει διακοπή υδροδότησης.

 

mesaralive.gr  09 July, 2016 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ