Αγορά γεωργικών φαρμάκων μόνο με πιστοποιητικό γνώσεων.

mesaralive.gr  23 April, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Αγορά γεωργικών φαρμάκων μόνο με πιστοποιητικό γνώσεων.

Φωτο: alexandreia-news.blogspot.gr

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ενημερώνει όλους τους χρήστες γεωργικών φαρμάκων ότι από 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Υποχρέωση απόκτησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων έχει αυτός στο όνομα του οποίου εκδίδονται τα παραστατικά προμήθειας των φυτοπροστατευτικών  προϊόντων ή ο επιβλέπων τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τα πιστοποιητικά γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας, μετά από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων σε ειδικά εξεταστικά κέντρα.

Οι φορείς πιστοποίησης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φορείς κατάρτισης και εξεταστικά κέντρα) έχουν αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.minagric.gr/index.php/el, στο σύνδεσμο «Επίκαιρα Θέματα»).

Αντίστοιχα, όλες οι ερωτήσεις για τη χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στο σύνδεσμο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων» (http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/SYSXOPIS_ERWTHSEIS__v.6.1.pdf)

Στην ιστοσελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr/ είναι διαθέσιμη δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή για τον αυτοέλεγχο των γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων με τις ερωτήσεις που τίθενται στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Διευκρινίζεται ότι η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων δεν είναι υποχρεωτική.

Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€) μέχρι την 31η Αυγούστου 2015 και σε πενήντα ευρώ (50€) από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν στα ιδιωτικά και δημόσια Κέντρα Εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων καθώς η έκδοση και η πληρωμή του διενεργείται αποκλειστικά από τα ανωτέρω Κέντρα Εξέτασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου στα τηλέφωνα 2810309337 και 2810309338.

 

mesaralive.gr  23 April, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα