Δήμος Γόρτυνας: Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

  27 July, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Γόρτυνας: Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

Σήμερα το μεσημέρι

Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας θα πραγματοποιηθεί, 
διά περιφοράς, σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, ώρα 14:00, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας, στους Αγίους 
Δέκα. 
 
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:  
 
1.Υπογραφή δανειακής σύμβασης με το Τ.Π.& Δ. για την εκτέλεση του επενδυτικού 
έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις», ύψους 730.000,00 € που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ρητή αποδοχή όρου που θα περιλαμβάνεται στην 
δανειακή σύμβαση. 
 
2.Απόδοση ευχαριστιών σε όσους βοήθησαν για την ολοκλήρωση του νέου 
δημοτικού δρόμου Αγίου Κυρίλλου – Γέρο Κάμπου και διαπίστωση της ανάγκης 
ονομασίας του δρόμου αυτού. 
 
3.Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων. 
 
4.Αποδοχή χρηματοδότησης 76.920,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης για την 
υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη υφιστάμενων μονοπατιών στους οικισμούς 
Απεσωκάρι – Μιαμού του δήμου Γόρτυνας» και έγκριση της σύμβασης, για την 
υλοποίηση της παραπάνω πράξης, μεταξύ του δήμου Γόρτυνας και της 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 
 
5.Απόφαση για την λήψη άδειας υδρευτικής χρήσης της γεώτρησης στα “Βατουλάκια 
ή Παλιομίτατα” της Κοινότητας Πρινιά της Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας. 
 
6.Έκδοση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Μπερκάκη Μιχαήλ. 
 
 7.Κατανομή της χρηματοδότησης ποσού 51.123,20 € στις Σχολικές Επιτροπές του  
Δήμου για την συντήρηση και επισκευή των σχολικών κτιρίων έτους 2020. 
 
8.Απόφαση για την λήψη άδειας υδρευτικής χρήσης της γεώτρησης στα “Ραγουζανά” 
της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας της Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας. 
 

 

  27 July, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ