Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων με ένα κλικ

  27 May, 2020 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων με ένα κλικ

Τα πλεονεκτήματα και τα παραδείγματα

Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων με ένα κλικ μέσω της ψηφιοποίησης των διαδικασιών προετοιμάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Στόχος είναι η γραφειοκρατική ελάφρυνση και η ενίσχυση της εξωστρέφειας του αγροδιατροφικού τομέα, καθώς σήμερα απαιτούνται τουλάχιστον 200 πιστοποιητικά για να ταξιδέψουν τα ελληνικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές ανάλογα με τη διακρατική συμφωνία
Οι εξαγωγές
Σύμφωνα με την εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”, η αρχή θα γίνει με τις εξαγωγές ζωικών προϊόντων με τη δημιουργία ενός συστήματος που με την άντληση υπαρχόντων στοιχείων από το κοινοτικό TRACES NT για τις εισαγωγές προϊόντων θα δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους εξαγωγείς να αντλούν απευθείας το”ηλεκτρονικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό” για να προχωρήσουν με τη διαδικασία της διασάφησης, τις εξαγωγές τους. Σήμερα απαιτούνται περισσότερα από 200 πιστοποιητικά (κάθε πιστοποιητικό –διαβατήριο διαφοροποιείται με βάση τη διακρατική συμφωνία) για τις εξαγωγές προϊόντων κτηνιατρικού ενδιαφέροντος ενώ ανάλογη διαδικασία ψηφιοποίησης και απλούστευσης διαδικασιών θα ακολουθηθεί και στις εξαγωγές φυτών και και φυτικών προϊόντων.Τώρα ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθύνεται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά καθώς δεν είναι ψηφιοποιημένα όπως επίσης δεν είναι ψηφιοποιημένα τα στοιχεία για τις εξαγωγές ζωικών και φυτικών προϊόντων.
Το παράδειγμα
Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά εξαγωγής αποτελούνται από δύο μέρη, το Μέρος Ι που είναι η αίτηση του εμπόρου με όλα τα στοιχεία του φορτίου και το Μέρος ΙΙ που αποτελείται από τις υγειονομικές πληροφορίες και την έγκριση της κτηνιατρικής υπηρεσίας για αποστολή της παρτίδας.
Αν για παράδειγμα κάποιος ενδιαφέρεται να εξάγει γαλακτοκομικά προϊόντα στις ΗΠΑ τα βήματα είναι τα εξής:
-Ο έμπορος /ενδιαφερόμενος υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας εισαγωγών –εξαγωγών την αίτηση του με όλες τις πληροφορίες που αφορούν το προς εξαγωγή φορτίο. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία γίνεται χειρόγραφα και απαιτεί τη φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
- Ο επίσημος κτηνίατρος λαμβάνει ηλεκτρονικά εισιτήρια.
- Ο τελευταίος αφού προβεί απαιτούμενο έλεγχο εγκρίνει την αίτηση και συμπληρώνει το Μέρος ΙΙ του πιστοποιητικού ( υγειονομική πιστοποίηση).
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η αίτηση απορρίπτεται .Σε περίπτωση έγκρισης και όπου αυτό απαιτείται δρομολογείται ενημέρωση της τελωνειακής διασάφησης με τα στοιχεία του κτηνιατρικού πιστοποιητικού με τη φυσική παρουσία του εμπόρου . Με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος προβλέπεται διασύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα των τελωνείων όπου θα γίνεται online ενημέρωση της διασάφησης .Σε περίπτωση απόρριψης για λόγους μη συμμόρφωσης θα ενημερώνεται το σύστημα Ανάλυσης Κινδύνου ( Risk Analysis) και θα δημιουργεί το προφίλ εμπόρου για να επιτυγχάνονται εστιασμένοι έλεγχοι.
Τα πλεονεκτήματα
Τα πλεονεκτήματα των e- εξαγωγών είναι τα εξής:
Απλούστευση διαδικασιών (ηλεκτρονική υποβολή μέσω ενιαίας θυρίδας
-δεν απαιτείται φυσική παρουσία) . Ο πολίτης με ένα κλικ θα μπορεί να υποβάλει τι αίτημα του για εξαγωγή προς την αρμόδια υπηρεσία , χωρίς να χρειάζεται η φυσική του παρουσία ούτε και η προσκόμιση δικαιολογητικών.
-Θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησης του ηλεκτρονικά.
- Η διασύνδεση με το τελωνειακό σύστημα ICISnet θα διασφαλίζει την εγκυρότητα των στοιχείων της διασάφησης, θα εξασφαλίζει λιγότερο χρόνο αναμονής και λιγότερη γραφειοκρατία με ταχύτερες διαδικασίες έκδοσης.
-Μικρότερο διοικητικό κόστος.
-Το Δημόσιο θα έχει στην ουσία για πρώτη φορά τη δυνατότητα άμεσης online πρόσβασης στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων, πολύτιμο εργαλείο από τη μία για τη λήψη αποφάσεων σε υπηρεσιακό και πολιτικό επίπεδο και από την άλλη για την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων μέσω και της επικείμενης ενεργοποίησης του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου ΑΑΔΕ.
Το ηλεκτρονικό σύστημα προτυποποιεί διαδικασίες, εναρμονίζει την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ενσωματώνει τις διακρατικές συμφωνίες επικοινωνεί με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα ενωσιακά και εθνικά συντονίζει τους ελέγχους , υποβοηθά στη σωστή εποπτεία και παρέχει εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων και πολιτικών σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο.

 

  27 May, 2020 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ