Νέο όχημα(τύπου αλυσιδάκι) στη διάθεση του Δήμου Γόρτυνας

  17 January, 2022 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Νέο όχημα(τύπου αλυσιδάκι) στη διάθεση του Δήμου Γόρτυνας

Ένα ειδικό όχημα (τύπου αλυσιδάκι), με ανυψωτικό σύστημα φορτοεκφόρτωσης μεγάλων κάδων, παρέλαβε ο Δήμος Γόρτυνας, σε συνέχεια της προσπάθειας που καταβάλλει η δημοτική αρχή προκειμένου να δώσει λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων μεγάλου όγκου (κλαδέματα, μπάζα, στρώματα κλπ.). 

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η προμήθεια μεταλλικών κάδων, χωρητικότητας 8 κυβικών, που αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ταξινόμησης του οχήματος, θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων/ ογκωδών αντικειμένων, καλύπτοντας τις ανάγκες των κατοίκων όλων των οικισμών του Δήμου. Με την προμήθεια του συγκεκριμένου οχήματος, καθώς και των κάδων, θα αναβαθμιστεί η λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας και θα μειωθεί σημαντικά η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

Η παραλαβή του οχήματος, εκ μέρους του Δήμου Γόρτυνας, πραγματοποιήθηκε παρουσία του αντιδημάρχου της Δ.Ε. Γόρτυνας, αρμόδιου για θέματα Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, Γιώργου Σταματάκη.  

 

  17 January, 2022 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ