Πανελλήνιες 2021: Ποιες είναι οι σχολές με προοπτικές καριέρας

  05 June, 2021 ΑΡΘΡΑ
Πανελλήνιες 2021: Ποιες είναι οι σχολές με προοπτικές καριέρας

 

Μια νέα "εξεταστική περίοδος" για τα ίδια τα ΑΕΙ θα αρχίσει μετά τα φετινά αποτελέσματα στις Πανελλήνιες για την είσοδο στην ανώτατη εκπαίδευση. Αυτή τη φορά οι "εξεταζόμενοι" θα είναι τα τμήματά τους και οι σπουδές που θα προσφέρουν και καταλύτης ο θεσμός της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Και αυτό γιατί η φετινή διαδικασία θα αφήσει πολλά τμήματα με ελάχιστους πρωτοετείς (πιθανόν και λιγότερους των 10), κάτι που θα ωθήσει και τα ίδια τα ιδρύματα, σύμφωνα με την εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" σε αποφάσεις για τη μελλοντική στρατηγική και χωροταξική αναδιάρθρωσή τους. Άλλα τμήματα θα τα "σπρώξει" να μετουσιωθούν στις νέες Σχολές Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών που σχεδιάζει τώρα το υπουργείο Παιδείας για να αντικαταστήσουν τα παλιά ΤΕΙ.
Η εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" παρουσιάζει τα τμήματα που προσφέρουν ξεχωριστές προοπτικές καριέρας, αλλά ενδεχομένως να επηρεαστούν από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Αυτά είναι τα εξής:

- Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ξεκινώντας από πεδία όπως τα ναυτιλιακά οικονομικά και συνεχίζοντας σε τομείς όπως τα Maritime Logistics ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να ακολουθήσει μια διαφοροποιημένη σταδιοδρομία που θα τον οδηγήσει να εργαστεί ως ασυρματιστής ναυτιλίας, επιχειρησιακός σύμβουλος, ναυτιλιακός οικονομολόγος, μεσίτης ναυλώσεων κ.α.
- Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Από προγραμματιστές και αναλυτές ασφαλείας έως επιχειρησιακοί αναλυτές και data scientists, οι απόφοιτοι μπορούν να διαμορφώσουν ξεχωριστά μονοπάτια καριέρας με ιδιαίτερη δυναμική στην αυριανή αγορά εργασίας.
- Τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θράκης. Ο απόφοιτος είναι ένας μηχανικός που ασχολείται με την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική διαχείριση των τεχνικών έργων, τη διαχείριση αερίων ρύπων, υγρών και στερεών αποβλήτων, την εξυγίανση ρυπασμένων περιοχών, την ανάπτυξη τεχνολογιών ΑΠΕ κ.α.
- Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το εύρος και η διεπιστημονικότητα του προγράμματος σπουδών παρέχουν την προοπτική μιας διαφοροποιημένης σταδιοδρομίας με ειδικότητες όπως διαφημιστής, content creator, αναλυτής αγοράς, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, σύμβουλος επικοινωνίας κ.α.
- Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διεθνές Πανεπιστήμιο και Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Τα τμήματα υπηρετούν κατά κύριο λόγο την επιστήμη των logistics.

 

  05 June, 2021 ΑΡΘΡΑ