ΑΑΔΕ: Ενημερωτικό φυλλάδιο για τα Airbnb ακίνητα - Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τους

  23 November, 2018 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
ΑΑΔΕ: Ενημερωτικό φυλλάδιο για τα Airbnb ακίνητα - Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τους

ΑΑΔΕ: Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Airbnb - Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τους

Η ΑΑΔΕ κάνει αναφορά σε τρεις κατηγορίες βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτου:

Αυτών που γίνονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών
Αυτών που διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ)
Αυτών που γίνονται εκτός ψηφιακών πλατφορμών
«Βραχυχρόνια μίσθωση στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού θεωρείται η μίσθωση ακινήτου μέσω ψηφιακών πλατφορμών, με διάρκεια μικρότερη του έτους και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων», σημειώνει η ΑΑΔΕ, προσθέτοντας:

«Ψηφιακές πλατφόρμες νοούνται όσες παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία για τη σύναψη της μίσθωσης ηλεκτρονικά και δεν περιορίζονται στην προβολή του ακινήτου».

Δείτε ΕΔΩ το ενημερωτικό φυλλάδιο της ΑΑΔΕ

 

  23 November, 2018 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ