Αγρότες: Αλλάζει η διαδικασία από την ΑΑΔΕ για εξπρές επιστροφές ΦΠΑ

  30 March, 2023 ΑΓΡΟΤΙΚΑOIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Αγρότες: Αλλάζει η διαδικασία από την ΑΑΔΕ για εξπρές επιστροφές ΦΠΑ

Νέα  διαδικασία από την ΑΑΔΕ για την επιστροφή εξπρές του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Όπως επισημαίνεται από τις 2 Μαΐου 2023 και μετά οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ” myBusinessSupport” για την κατ’ αποκοπή επιστροφή του ΦΠΑ, με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι αγρότες για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που έλαβαν.

Τι αλλάζει στον υπολογισμό του δικαιώματος επιστροφής του ΦΠΑ

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν θα χρειάζεται να προσκομίζουν τα  παραστατικά των  πωλήσεών τους στις  αρμόδιες ΔΟΥ  για τον υπολογισμό του δικαιώματος επιστροφής του ΦΠΑ, διότι αυτά αντλούνται αυτόματα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ”myDATA”.

Με τη νέα διαδικασία, διευρύνεται το χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί να ζητηθεί επιστροφή αλλά επιταχύνεται και η καταβολή του επιστρεπτέου ποσού, με πίστωση στον λογαριασμό των δικαιούχων ανά 15νθήμερο. Επίσης επισημαίνεται πως για την καταβολή της επιστροφής οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει τον λογαριασμό IBAN που διατηρούν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ   (myaade.gov.gr), στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία». Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται το 2023  δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης των φορολογικών στοιχείων του 2022 από τον ίδιο τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος για όσα παραστατικά δεν έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

Μεταξύ άλλων οι αγρότες θα  πρέπει να γνωρίζουν για τη νέα διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ τα εξής: 

1.Αρχικά θα πρέπει οι αγρότες να εισέλθουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/mybusinesssupport με τους κωδικούς Taxisnet  και μετά να υποβάλλουν δήλωση – αίτηση για την επιστροφή του δικαιούμενου ποσού.

2.Η δήλωση – αίτηση επιστροφής υποβάλλεται από την 1η Απριλίου μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους  για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ειδικά για το έτος 2023, η δήλωση – αίτηση επιστροφής υποβάλλεται από τη 2η Μαΐου μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου.

Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση – αίτηση επιστροφής εφόσον υφίστανται λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αρχική ή σε προηγούμενη αίτηση και από τα οποία προκύπτει επιπλέον ποσό για επιστροφή.

3. Με την είσοδο στην εφαρμογή για την υποβολή της αίτησης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ο αιτών πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς τον σκοπό προσδιορισμού τού προς επιστροφή ποσού. Επιπλέον στο στάδιο αυτό ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ από τον αιτούντα στην επιλογή «Μητρώο και επικοινωνία» του myAADE της ΑΑΔΕ.

4.Κατά την αίτηση ανακτώνται και εμφανίζονται σε μορφή πίνακα δεδομένα λογιστικών στοιχείων (παραστατικών), που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, από τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο του δικαιούχου, ως αγοραστή των αγροτικών προϊόντων ή λήπτη των υπηρεσιών του αγρότη του ειδικού καθεστώτος.Τα σχετικά λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) που εκδίδει και διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ο αντισυμβαλλόμενος του δικαιούχου αγρότη του ειδικού καθεστώτος για σκοπούς της παρούσας απόφασης είναι ο τίτλος κτήσης, η εκκαθάριση για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων μέσω παραγγελιοδόχου καθώς και το πιστωτικό στοιχείο.

5.Ο χρήστης – αγρότης ειδικού καθεστώτος επιβεβαιώνει κάθε γραμμή του πίνακα ως προς τα εμφανιζόμενα στοιχεία. Κάθε γραμμή που επιβεβαιώνεται αθροίζεται στο τέλος του πίνακα ως συνολική αξία. Με την ολοκλήρωση επιβεβαίωσης των στοιχείων η αρχική οθόνη ενημερώνεται με τη συνολική αξία και το ποσό για επιστροφή.

6.Η αίτηση επιστροφής γίνεται δεκτή εφόσον το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 5 ευρώ.

7.Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης – αίτησης θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς καταχώρισης αυτής στην εφαρμογή με αυτόματη απόδοση στον αιτούντα μοναδικού αριθμού καταχώρισης.

 

  30 March, 2023 ΑΓΡΟΤΙΚΑOIKONOMIAΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα