Αγρότες:Πρόληψη για τον ιό της καστανής ρυτίδωσης

  20 January, 2021 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Αγρότες:Πρόληψη για τον ιό της καστανής ρυτίδωσης

Ανακοίνωση σχετικά με την πρόληψη της εισαγωγής και της διασποράς στην Ένωση του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (ToBRFV).

Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησε την υπερψήφιση από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της τροποποίησης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1191 της Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2020 (L262/6, 12.8.2020) «σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και της διασποράς στην Ένωση του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (ToBRFV) και την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1615».

Σχετικά με τις εισαγωγές των σπόρων τομάτας και πιπεριάς η τροποποίηση αφορά την υιοθέτηση ειδικής παρέκκλισης για σπόρους που συγκομίστηκαν πριν 15η Αυγούστου 2020. Η δημοσίευση της εν λόγω τροποποίησης στην επίσημη σελίδα της Ε.Ε. αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί περί το τέλος Ιανουαρίου 2021.

Λαμβάνοντας υπόψη: α) τις νέες τροποποιήσεις της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2020/1191 και β) το μεγάλο χρονικό διάστημα για την εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων για τον ιό της καστανής ρυτίδωσης της τομάτας (ToBRFV), σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, μετά τη λήψη αυτού επιτρέπεται η εισαγωγή σπόρων τομάτας και πιπεριάς που έχουν συγκομιστεί πριν την 15η Αυγούστου 2020.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εισαγωγείς να λαμβάνουν υπόψη τα ανωτέρω.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας (Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 9, Φλώρινα, τηλ.: 2385350553).

 

  20 January, 2021 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ