Ανοιξε από την Αγία Ρουμέλη ο Εθνικός Δρυμός της Σαμαριάς

  27 April, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Ανοιξε από την Αγία Ρουμέλη ο Εθνικός Δρυμός της Σαμαριάς

Από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς από τη νότια είσοδο (Αγ. Ρουμέλη) για τα δύο πρώτα χιλιόμετρα, απο χθες, μετά από απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Αν οι καιρικές συνθήκες μεταβληθούν, σε βαθμό που να δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή διέλευση των επισκεπτών, η Δ/νση Δασών Χανίων μπορεί να αποφασίσει για την ρύθμιση της διέλευσης ή και να απαγορεύσει την είσοδο των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό.

 

  27 April, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ