Απολογισμός Αρναουτάκη για το 2019

  25 February, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Απολογισμός Αρναουτάκη για το 2019

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  27 Φεβρουαρίου στις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι:

«Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, έτους 2019».

Αμέσως μετά η συνεδρίαση για την κατάρτιση σχεδίου δράσης του 2020

Αμέσως μετά, και συγκεκριμένα στις 3.30 το μεσημέρι, συνεδριάζει εκ νέου το περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης με θέμα:

«Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Περιφέρειας Κρήτης και ΠΕ έτους 2020», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

(Εισηγήτρια του παραπάνω θέματος η κα Δασκαλάκη Χρυσούλα Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ).

 

  25 February, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ