Απορροφά τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας η Παγκρήτια

https://www.euro2day.gr/  02 February, 2023 ΑΡΘΡΑΓΝΩΜΕΣ
Απορροφά τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας η Παγκρήτια

Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει τη συμφωνία συγχώνευσης με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, με απορρόφηση αυτής.

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της υπογραφής σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας τον Νοέμβριο του 2022 και η σχετική διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως και θα έχει πλήρως ολοκληρωθεί, νομικά και λειτουργικά, μέχρι τις 30/09/2023.

 

https://www.euro2day.gr/  02 February, 2023 ΑΡΘΡΑΓΝΩΜΕΣ