Χρηματοδότηση 558.000 ευρώ για την δημιουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε Γέργερη και Λαράνι

  01 July, 2022 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Χρηματοδότηση 558.000 ευρώ για την δημιουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε Γέργερη και Λαράνι


Ακόμα μια σημαντική χρηματοδότηση, ύψους 558.000 ευρώ, από το πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης», εξασφάλισε η δημοτική αρχή, για την δημιουργία δύο 
φωτοβολταϊκών σταθμών (ενδεικτικής ισχύος 300 KW) σε Γέργερη και Λαράνι, 
μέσω των οποίων ο Δήμος Γόρτυνας θα καλύψει ένα σημαντικό μέρος των 
ενεργειακών αναγκών του, με τεράστιο οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό όφελος. 
 
Με την υλοποίηση του έργου, αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
ειδικότερα το ηλιακό δυναμικό της περιοχής, η ενέργεια που καταναλώνουν οι 
υποδομές ύδρευσης (γεωτρήσεις – αντλιοστάσια) θα συμψηφίζεται μέσω του 
μηχανισμού virtual net metering (εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός) με την 
ενέργεια που θα παράγουν οι δύο φωτοβολταϊκοί σταθμοί σε Γέργερη και Λαράνι. Με 
αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος Γόρτυνας θα πετύχει την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση 
χρημάτων, μειώνοντας κατακόρυφα το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Το οικονομικό όφελος που θα προκύψει για τον Δήμο – εκτιμάται σε περίπου 175.000 
ευρώ ετησίως – θα διοχετευτεί σε παρεμβάσεις στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων, αλλά και σε παρεμβάσεις που θα έχουν ως στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος, την μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και κατ’ επέκταση την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των δημοτών.  
 
«Ο Δήμος Γόρτυνας πρωτοπορεί και στον τομέα της αξιοποίησης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, με έργα που θα αποφέρουν πολλαπλά οφέλη για τον τόπο μας και 
τους δημότες. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί τμήμα του συνολικού 
σχεδιασμού μας για την βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση των υποδομών ύδρευσης και, 
σε ορίζοντα 25ετίας, θα διασφαλίσει στον Δήμο μας επιπλέον πόρους, ύψους περίπου 
4.500.000 ευρώ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, χτίζουμε το παρόν και το μέλλον μας 
με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και όραμα» τονίζει ο Δήμαρχος, Λευτέρης 
Κοκολάκης.   
 

 

  01 July, 2022 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ