Δασικοί χάρτες: Παράταση  για την υποβολή αντιρρήσεων στο Ηράκλειο

  30 June, 2022 ΑΡΘΡΑ
Δασικοί χάρτες: Παράταση  για την υποβολή αντιρρήσεων στο Ηράκλειο

Νέα παράταση έως τις 15 Ιουλίου έλαβε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων στο Ηράκλειο.

Με χθεσινή του ανακοίνωση το ΤΕΕ/ΤΑΚ ζητά αντίστοιχη παράταση και για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, καθώς όπως αναφέρεται, «τα προβλήματα στην ΠΕ Λασιθίου είναι πάρα πολλά και ευρέως γνωστά και αφορούν μεταξύ άλλων και σε περιοχές παλαιότερης Κτηματογράφησης όπως είναι η περιοχή της Ελούντας. Είναι εντελώς ακατανόητος και ατεκμηρίωτος ο αποκλεισμός της ΠΕ Λασιθίου από αυτή την ύστατη ευκαιρία της διόρθωσης λαθών στην Ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. και ως εκ τούτου ζητούμε την ίση και ενιαία αντιμετώπιση όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης.

Επιπλέον θα θέλαμε να τονίσουμε πως οι συνεχείς παρατάσεις από μόνες τους, δεν αποτελούν λύση του προβλήματος, καθώς εκτιμούμε ότι τα σφάλματα και η διόρθωσή τους δεν θα πρέπει να βαρύνουν οικονομικά τους πολίτες αλλά θα πρέπει να πράξει η πολιτεία τα δέοντα και τα νόμιμα, διενεργώντας τις απαιτούμενες αυτοψίες με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.

Ως Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ τονίζουμε για ακόμη μία φορά την αναγκαιότητα της κύρωσης των Δασικών Χαρτών με συνέπεια τα τεράστια οφέλη στην προστασία του Περιβάλλοντος και τη Χωροταξία της χώρας, όμως η παράταση υποβολής αντιρρήσεων των Δασικών Χαρτών έως 31-12-2022 είναι επιτακτική δεδομένου των συνθηκών για την διευκόλυνση των πολιτών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

«Τροποποίηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 554/29-01-2021 απόφασής μας με θέμα:

«Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Έχοντας υπόψη:

Την με αριθμό 554/29-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΟΨΘΟΡ1Θ-ΜΕΩ) απόφαση του αναπληρωτή προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου με θέμα «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».
Την με αριθμό 3310/31-05-2021 (ΑΔΑ ΨΠΟ7ΟΡ1Θ-6ΜΡ) τροποιητική απόφασή μας.
Την με αριθμό 6496/25-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΥΞΟΡ1Θ-ΛΦΥ) τροποποιητική απόφασή μας.
Tην με αριθμό 435/28-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΛ4ΟΡ1Θ-ΘΨΞ) πράξη τροποποίησης του Αναρτημένου Δασικού Χάρτη ΠΕ Ηρακλείου.
Tην με αριθμό 1401/10-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΖΜ5ΟΡ1Θ-ΒΡΘ) πράξη τροποποίησης του Αναρτημένου Δασικού Χάρτη ΠΕ Ηρακλείου.
Την με αριθμό 3336/23-5-2022 (ΑΔΑ: Ω375ΟΡ1Θ-ΘΒΞ) πράξη τροποποίησης του Αναρτημένου Δασικού Χάρτη ΠΕ Ηρακλείου.
Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4938/2022 (A’ 109) «Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021», όπου η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων «παρατείνεται από τη λήξη της έως τη 15η Ιουλίου 2022».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την με αριθμό 554/29-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΟΨΘΟΡ1Θ-ΜΕΩ) απόφασή μας, κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

«Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 15η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή». Κατά τα λοιπά η με αριθμό 554/29-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΟΨΘΟΡ1Θ-ΜΕΩ) απόφασή μας παραμένει και ισχύει ως έχει».

 

  30 June, 2022 ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα