«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» λέει η ΔΕΥΑΦ για το νερό της Γαλιάς

mesaralive.gr  21 November, 2016 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» λέει η ΔΕΥΑΦ για το νερό της Γαλιάς

Σε ενημέρωση μέσω δελτίου τύπου για τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας όσον αφορά το νερό της Γαλιάς, προχώρησε σήμερα η ΔΕΥΑ Φαιστού.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται « «Με αφορμή δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο , αναφορικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην περιοχή της Γαλιάς ,του Δήμου Φαιστού ,η ΔΕΥΑ Φαιστού σας ενημερώνει ότι:

•     Διεξάγονται τακτικά βάσει προγράμματος αναλύσεις νερού σε όλους τους οικισμούς του Δήμου ,σε συνεργασία με εξωτερικό Εργαστήριο αναλύσεων ,Διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

•     Σε πρόσφατη ανάλυση από το δίκτυο του οικισμού Γαλιά ανιχνεύθηκε Ολικό Χρώμιο σε συγκέντρωση 4,1μg/I.

•     Η παράμετρος του χρωμίου (Gr) αποτελεί χημική παράμετρο της Οδηγίας 98/83/ΕΚ και της αντίστοιχης Ελληνικής νομοθεσίας ,ΦΕΚ 630/Β/26-04-2007 (Τροποποίηση ΚΥΑ Υ2/2600/2001),που έχει συμμορφωθεί με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

•     Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία ,η παραμετρική τιμή του χρωμίου ορίζεται στο όριο των 50μg/Ι για το ολικό χρώμιο. Η τιμή αυτή υιοθετήθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες Οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και η τήρηση της παραπάνω τιμής για το συνολικό χρώμιο είναι υποχρεωτική και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε υπέρβαση της.

•     Η τιμή που μετρήθηκε στο νερό του οικισμού της Γαλιάς είναι 4,1μg/Ι ,πολύ   κατώτερη  του  ορίου  των  50μg/Ι.  Η     παρουσία του  στο  νερό οφείλεται σε γεωλογικούς σχηματισμούς και δεν σχετίζεται με φαινόμενα βιομηχανικής ρύπανσης.

•    Όσον αφορά το εξασθενές χρώμιο , που είναι ένα μέρος του ολικού χρωμίου και   θεωρείται  πιο   τοξικό   ,   δεν  υπάρχει  στην   Ελληνική   ή   Ευρωπαϊκή νομοθεσία , σχετικό όριο για το πόσιμο νερό καθώς δεν υπάρχουν επαρκή τοξικολογικά δεδομένα για τις επιπτώσεις του εξασθενούς χρωμίου κατά την κατάποση σε σχέση με την συγκέντρωση του στο νερό.

•     Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την επικινδυνότητα του νερού.

•     Ωστόσο η ΔΕΥΑ Φαιστού , ευαισθητοποιημένη για την προστασία της Δημόσιας Υγείας θα παρακολουθήσει την ποιότητα του νερού με πυκνό αριθμό δειγματοληψιών και αναλύσεων .

•     Σκοπός   θα   είναι   η   διερεύνηση   της   διακύμανσης   των   φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του νερού στη διάρκεια ενός έτους αλλά και στη γεώτρηση και σε διάφορα σημεία του δικτύου ,με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών που είναι πρωταρχικό μέλημα της».

 

mesaralive.gr  21 November, 2016 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα