Δημογραφική “βόμβα” 1,3 δισ. ευρώ κάθε χρόνο στις συντάξεις

  10 April, 2019 OIKONOMIA
Δημογραφική “βόμβα” 1,3 δισ. ευρώ κάθε χρόνο στις συντάξεις

Δραματικές εξελίξεις στο ασφαλιστικό λόγω της γήρανσης του πληθυσμού θα αντιμετωπίσει η χώρα τα επόμενα χρόνια.

Η αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων ατόμων στο σύνολο του πληθυσμού ως αποτέλεσμα δύο μεταβλητών, του προσδόκιμου ζωής και του δείκτη γονιμότητας, αναμένεται να φέρει αναπόφευκτα τόσο τις χώρες της Ε.Ε όσο και την Ελλάδα, μέχρι το 2070 αντιμέτωπες με δραματικές εξελίξεις και άμεσες συνέπειες στα ασφαλιστικά τους συστήματα. Η δημογραφική βόμβα αναμένεται να πυροδοτηθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια, καθώς εκτιμάται ότι μόνο από την αύξηση του προσδόκιμου ζωής το σύστημα θα επιβαρυνθεί κατά 37,3 δισ. ευρώ σε παρούσες αξίες. Η συνολική αυτή επιβάρυνση μεταφράζεται σε 1,3 δις ευρώ ανά έτος για την περίοδο 2017- 2057 ή σε μείωση των παροχών σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους κατά το αντίστοιχο αυτό ποσό.

Στα σχετικά συμπεράσματα κατέληξε επιστημονική μελέτη από τους Σάββα Ρομπόλη, ομότιμο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου και Βασίλη Μπέτση υποψήφιο διδάκτορα του Παντείου. Η αύξηση της γήρανσης του πληθυσμού στην Ελλάδα προκαλεί σε απόλυτους αριθμούς τη μείωση του πληθυσμού ηλικίας 14-65 από 6,904 εκατ. άτομα το 2016 σε 4,118 εκατ. άτομα το 2070 και ο πληθυσμός των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών αυξάνεται από 2,311 εκατ. άτομα το 2016 σε 2,610 εκατ. άτομα το 2070. Αντίστοιχα το εργασιακό δυναμικό μειώνεται από τα 4,698 εκατ. άτομα το 2016 σε 3,071 εκατ. άτομα το 2070.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, προκύπτει ότι για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των μελλοντικών συνταξιούχων θα πρέπει, για να καλυφθεί το έλλειμμα που προκαλείται και το οποίο εκτιμάται σε 1- 1,25 δις ευρώ ανά δεκαετία είτε:

- να αυξηθούν οι εισφορές για την κύρια σύνταξη κατά 35% και για την επικουρική να αυξηθούν από 6% σε 8,1%, είτε
- να μειωθούν οι συντάξεις κατά 30%, δηλ. οι μελλοντικοί συνταξιούχοι να έχουν κατά 30% χαμηλότερο επίπεδο διαβίωσης από τους σημερινούς συνταξιούχους, είτε
- να αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι το 2060 στα 73 έτη.

 

  10 April, 2019 OIKONOMIA