Δήμος Φαιστού: Διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας

  03 June, 2023 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Φαιστού: Διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας


Ο Δήμος Φαιστού εφαρμόζει στην πράξη τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και καλεί 
τους δημότες να σχεδιάσουν μαζί το μέλλον του τόπου. 
Ο Δήμος Φαιστού έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την 
εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Φαιστού, προκειμένου να 
προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων  διαμορφώσεων,  επεμβάσεων  και  
κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να 
δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβατών μετακινήσεων στην αρχή της 
«προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. 

Με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών 
του Δήμου μας, δημιουργούμε ένα πιο φιλικό, προσεγγίσιμο και ασφαλές αστικό 
περιβάλλον.  Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Φαιστού, προωθεί την ισότιμη προσβασιμότητα και 
αναβαθμίζει το αστικό περιβάλλον κάνοντας το προσιτό και εύκολα προσβάσιμο για όλες τις 
κατηγορίες χρηστών και πιο συγκεκριμένα, θέλει να εξυπηρετήσει άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα, τυφλούς, και  γενικότερα όλα τα άτομα ΑμεΑ, και όλους τους ευάλωτους 
χρήστες της οδού (κυρίως πεζούς). Πλέον με το ΣΑΠ, εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη, 
ασφαλής και βιώσιμη κινητικότητά τους εντός της πόλης. 

Πιο συγκεκριμένα, Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας έχει χρηματοδοτηθεί αυτή τη στιγμή για τις περιοχές Μοιρών, 
Τυμπακίου, Ζαρού και Πόμπιας. 
 

Παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο με στόχο την προώθηση της αστικής 
προσβασιμότητας: 

α. Προσβάσιμα πεζοδρόμια/πεζόδρομοι/οδοί ήπιας κυκλοφορίας /πλατείες  
β. Προσβάσιμες διαβάσεις  
γ. Προσβάσιμες νησίδες  
δ. Προσβάσιμοι χώροι πρασίνου/άλση  
ε. Προσβάσιμοι χώροι στάθμευσης  
Συνοψίζοντας, στο πλαίσιο της κατάρτισης του Σχεδίου για την δημιουργία δικτύου 
προσβάσιμων μετακινήσεων προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, ζητάμε τη 
συνεργασία σας και τις προτάσεις σας, για υπόδειξη σημείων διαμορφώσεων, επεμβάσεων 
 και κατασκευών ώστε να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση σε όλους 
ανεξαιρέτως. 
Αναφορικά με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, όπως παρουσιάζονται στους σχετικούς χάρτες. 
Υφιστάμενη κατάσταση προσβασιμότητας Δήμου Φαιστού 
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=35.06954697075429%2C24.85710546175318
2&z=13&mid=1CnNT3x6nVovGToGyUu54ylfWh939fNo   

Βελτιωτικές προτάσεις μικρής κλίμακας για τη βελτίωση προσβασιμότητας στο Δήμο 
Φαιστού 
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=35.070174478453445%2C24.8599441056699
07&z=13&mid=1P5E6zj8is2YTgmiRIQB_E2Nx9ztm9Yc  

Βελτιωτικές προτάσεις μεγαλύτερης κλίμακας για τη βελτίωση προσβασιμότητας στο 
Δήμο Φαιστού 
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=35.06877347437461%2C24.85371333798918
4&z=13&mid=1c1t45zxdbUfJ3zu7W44XpGnC7WtZE1E   

Σας καλούμε να εκφράσετε τις απόψεις και τα σχόλιά σας μέσω e-mail στην ακόλουθη 
διεύθυνση:  [email protected]  μέχρι 07-Ιουνίου-2023. 
Με αυτό τον τρόπο όλοι μαζί συν-σχεδιάζουμε το μέλλον του τόπου μας, συμβάλουμε στην 
επίλυση των καθημερινών μας προβλημάτων και εφαρμόζουμε στην πράξη τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. 

 

  03 June, 2023 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα