Δήμος Φαιστού: Ενημέρωση για την ομαλή διεξαγωγή των Λαϊκών Αγορών

  09 September, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Φαιστού: Ενημέρωση για την ομαλή διεξαγωγή των Λαϊκών Αγορών

Αναλυτικά:

Με δεδομένες τις υφιστάμενες συνθήκες, αλλά και τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου για λόγους περιορισμού εξάπλωσης του κοροναϊού, ο Δήμος 
Φαιστού λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη όλες τις παραμέτρους καταλήγει στα εξής:  
 
Α) Οι χώροι για τη διεξαγωγή λαϊκών αγορών σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Φαιστού 
είναι επαρκέστατος ώστε να πληρούνται οι προβλεπόμενοι από το νόμο κανόνες υγιεινής και 
ασφαλείας υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι στις αγορές συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο 
παραγωγοί και έμποροι που διαθέτουν τη σχετική άδεια.  
 
Β) Οι επόμενες λαϊκές αγορές θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή όλων των παραγωγών και 
εμπόρων που διαθέτουν θεωρημένη    άδεια    για    το    2020    και    έχουν    θέση    στις    λαϊκές    αγορές    του 
Δήμου   Φαιστού  (Τυμπάκι-Μοίρες-Ζαρός) 
 
Γ) Δεν επιτρέπεται σε κανέναν παραγωγό ή έμπορο που δεν διαθέτει άδεια σε ισχύ να συμμετέχει 
στις λαϊκές αγορές.  
 
Δ) Για την ομαλή διεξαγωγή των λαϊκών αγορών προβλέπεται η αυστηρή τήρηση όλων των 
κανόνων υγιεινής και ασφαλείας μεταξύ των οποίων η ελάχιστη απόσταση από πάγκο σε πάγκο 
των πέντε μέτρων, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των καταναλωτών των δύο μέτρων, καθώς και η 
ορθή χρήση μάσκας τόσο για παραγωγούς και εμπόρους όσο και για καταναλωτές. 
 

 

  09 September, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ