Δήμος Φαιστού: Τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω καύσωνα

  11 June, 2024 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Φαιστού: Τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω καύσωνα

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΙ.ΠΕ Ηρακλείου (!) κι όχι του Δήμου Φαιστού λοιπόν:

Ο Δήμαρχος του Δήμου Φαιστού κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 58, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Αποφασίζει την Τετάρτη 12, Πέμπτη 13, και Παρασκευή 14 Ιουνίου από τις 11:30 π.μ και μετά το κλείσιμο όλων των Δημοτικών και ιδιωτικών σταθμών Μοιρών, Ζαρού και Τυμπακίου, όλων των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού καθώς και του ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου και ΚΔΑΠ Τυμπακίου λόγω της εμφάνισης των υψηλών θερμοκρασιών στην περιοχή.

 

  11 June, 2024 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα