Δήμος Γόρτυνας: Αναδιανομή προϊόντων σε δικαιούχους ΤΕΒΑ

  22 April, 2021 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Γόρτυνας: Αναδιανομή προϊόντων σε δικαιούχους ΤΕΒΑ


Ο Δήμος Γόρτυνας ενημερώνει τους ωφελούμενους ότι, την Παρασκευή 23/4/2021, 
ώρα 09:30 έως εξαντλήσεως αποθεμάτων θα διενεργηθεί αναδιανομή προϊόντων στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), 
στο Δημαρχείο Γόρτυνας, στους Αγίους Δέκα. 
 
Η αναδιανομή αφορά σε είδη κρεοπωλείου: αρνί, χοιρινό, κοτόπουλο και αυγά.   
 
Για την παραλαβή των προϊόντων, οι δικαιούχοι απαιτείται να έχουν μαζί τους 
επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ τους.  
 
Σημειώνεται    ότι,  κατά    την  αναδιανομή,    θα    τηρούνται    αυστηρά    τα    μέτρα    προστασίας 
για   τον   περιορισμό   της   διασποράς   του  Covid-19. 
 
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως στο 
σημείο αναδιανομής, αλλά και προκειμένου να περιοριστεί ο συνωστισμός και να 
αποφευχθεί η μετακίνηση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, τα προϊόντα 
μπορεί να παραλαμβάνει τρίτο πρόσωπο, κατόπιν εξουσιοδότησης. 
 
Η εξουσιοδότηση θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ή θα συνοδεύεται 
από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του ωφελούμενου ή άλλου επίσημου 
εγγράφου, από το οποίο να προκύπτουν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ του ωφελούμενου.  
 

 

  22 April, 2021 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ