Διάλεξη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαρας

  29 December, 2023 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΑΡΘΡΑ
Διάλεξη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαρας

Τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου

Aναλυτικά:
Το 1999 βρέθηκε στη Γόρτυνα μνημειώδης κτιστός βωμός τύπου Π, ύψους πάνω από 3 μ., 
στα σκαλοπάτια του οποίου ήταν πεσμένος ένας πεσσόμορφος βωμός ύψους περίπου 1 μ., 
του τέλους 1ου – αρχών 2ου αι. μ.Χ., αφιερωμένος από κάποιον παγανιστή πιστό στον Θεόν 
Ὕψιστον. Με βάση την επιγραφή αυτή αποδόθηκε και ο μεγάλος βωμός στον ίδιο θεό και 
χρονολογήθηκε στην ίδια εποχή, ως πιθανό ανάθημα του ίδιου προσώπου. Βρισκόμαστε σε 
μια μεταβατική  εποχή μεταξύ πολυθεϊσμού και χριστιανισμού, κατά την οποία αρχίζουν να 
διαδίδονται ακόμη και μεταξύ των εθνικών μονοθεϊστικές αντιλήψεις και λατρείες. 
Οι επιφάνειες του μεγάλου βωμού είναι κατάγραφες από εγχάρακτα άροτρα και 
άλλα σχέδια, μεταξύ των οποίων μια γυναικεία μορφή σε στάση τοκετού. Στο εσωτερικό του 
βρέθηκαν πολυάριθμοι λύχνοι του τέλους του 1ου αι. μ.Χ. και άλλα αναθήματα,  μάλλον 
προερχόμενα από κάποιον άλλο αποθέτη. Η ανάγνωση ανάμεσα στα χαράγματα τριών 
ανδρικών ονομάτων, που χρονολογούνται στα τέλη του 4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ., οδηγούν σε 
αντίστοιχη αναχρονολόγηση του βωμού. Επειδή η λατρεία του Θεού Υψίστου δεν άρχισε 
τόσο παλιά, και επί πλέον διαπιστώθηκαν ενδείξεις ότι στον μεγάλο βωμό γίνονταν θυσίες 
ζώων, διατυπώνεται η υπόθεση ότι ο βωμός αυτός ήταν πιθανώς αφιερωμένος στον Δία, με 
την ιδιότητά του ως καιρικού θεού, προστάτη των γεωργών και εγγυητή της γονιμότητας της 
φύσης. 
 
 

 

Δείτε επίσης

Σχετικά άρθρα

  29 December, 2023 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα