Διορισμοί Εκπαιδευτικών: Σήμερα τελευταία μέρα για τις αιτήσεις

  29 July, 2022 ΑΡΘΡΑ
Διορισμοί Εκπαιδευτικών: Σήμερα τελευταία μέρα για τις αιτήσεις

Εως και σήμερα, Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων για μόνιμο διορισμό οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και τα υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εγγεγραμμένα στους σχετικούς τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, που επιθυμούν να διοριστούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ως γνωστόν οι αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών/μουσικών σχολείων προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr

Επισημάνσεις στη διαδικασία και στο χρονοδιάγραμμα της ανακοίνωσης των ονομάτων των διορισθέντων

Οδηγίες αιτήσεων διορισμού ΟΠΣΥΔ

Αναφορικά με τη διαδικασία των αιτήσεων το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) εξέδωσε αναλυτικό Εγχειρίδιο Αίτησης Υποψηφίων για Μόνιμο Διορισμό – Δείτε το Εγχειρίδιο ΟΠΣΥΔ εδώ

Με ποια σειρά θα τρέξει το ΟΠΣΥΔ 

Οι διορισμοί της Ειδικής Αγωγής θα “τρέξουν” πρώτα και ακολούθως της Γενικής Εκπαίδευσης. Στους διορισμούς της Ειδικής Αγωγής πρώτα θα τρέξει το σύστημα για τους εκπαιδευτικούς και μετά θα τρέξει για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

(Ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4521/2018)

Σύμφωνα με τις Προσκλήσεις:

“Κατά τη ροή των διορισμών θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις των υποψηφίων του πίνακα Β΄ της ΕΑΕ (όλων των κλάδων), έπειτα οι αιτήσεις των υποψηφίων των πινάκων Γ1΄ και Γ2΄ (μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αντίστοιχα) και, τέλος, θα εξεταστούν οι αιτήσεις διορισμού των υποψηφίων από τον πίνακα Α΄ της Γενικής Εκπαίδευσης. Υποψήφιοι που κατά την ανωτέρω ροή διοριστούν στην ΕΑΕ, αποκλείονται από τους διορισμούς στη Γενική Εκπαίδευση. Συνακόλουθα, κατά τη ροή των διορισμών υποψηφίων του κλάδου ΠΕ79 στη Γενική Εκπαίδευση, οι αιτήσεις των υποψηφίων για διορισμό στα Μουσικά Σχολεία θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα. Ως προς τη ροή των μουσικών ειδικεύσεων, θα ακολουθηθεί η σειρά που αποτυπώνεται στην υπό στοιχεία 135367/Γ7/20-10-2008 υ.α. (ΦΕΚ 2279 Β΄), όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία 68096/Γ7/12-06-2009 (ΦΕΚ 1211 Β΄) υ.α. καθορισμού των μουσικών ειδικεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη καιτην Πράξη 33/7-7-2021 της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας, με βάση την οποία η ειδίκευση «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής» θα εξεταστεί στο τέλος”. 

Η διαδικασία μετά τις Αιτήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες  η ανακοίνωση με τα ονόματα των διορισθέντων και οι περιοχές που διορίζονται αναμένονται την Δευτέρα 1η Αυγούστου ή την Τρίτη 2 Αυγούστου.

Την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αναμένεται να καταχωρήσουν τα ονόματα των διοριστέων εκπαιδευτικών στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΜΑΔ). 

Στο τέλος του πρώτου 10ήμερου του Αυγούστου αναμένεται η  δημοσίευση της απόφασης διορισμών με τα ονόματα των διορισθέντων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ). 

Η ανάληψη υπηρεσίας και η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθούν από τις 10 Αυγούστου  και μετά. 

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Πώς θα τοποθετηθούν οι νεοδιόριστοι

Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε ανακοινωθέντα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων της Περιοχής Μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου έχουν διοριστεί, μετά τη διευθέτηση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των μονίμων εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στην ίδια με αυτούς Περιοχή Μετάθεσης της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, πλην των εκπαιδευτικών που αιτούνται απόσπαση είτε εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ είτε της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπαστεί από άλλο ΠΥΣΔΕ.

 

  29 July, 2022 ΑΡΘΡΑ