Δύο νέα γήπεδα μίνι ποδοσφαίρου στο Δήμο Φαιστού

  31 May, 2021 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΡΘΡΑ
Δύο νέα γήπεδα μίνι ποδοσφαίρου στο Δήμο Φαιστού

Στην κατασκευή δύο νέων γηπέδων mini ποδοσφαίρου τύπου 5 x 5 προχωρά ο Δήμος 
Φαιστού. 
Ήδη, μετά από τις σχετικές εγκρίσεις της οικονομικής επιτροπής προχωρούν οι 
σχετικές διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην ανάθεση των διαγωνισμών. Πρόκειται 
για γήπεδα που θα κατασκευαστούν τόσο στην τοπική κοινότητα Πετροκεφαλίου, 
όσο και στην τοπική κοινότητα Πηγαϊδακίων, συνολικού προϋπολογισμού που 
αγγίζει τις 200.000 ευρώ. 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των έργων μετά από την εγκατάσταση του αναδόχου 
ορίζεται σε έξι μήνες. 
Σύμφωνα με τις τεχνικές εκθέσεις, τα έργα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις 
απαραίτητες εκσκαφές, επιχώσεις, σκυροδετήσεις και Η/Μ εργασίες για τον 
ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου. 
 

 

  31 May, 2021 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΡΘΡΑ