Δώρο Χριστουγέννων: Πώς θα το υπολογίσετε – Οι ημερομηνίες καταβολής σε εργαζόμενους και ανέργους

  23 November, 2023 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Δώρο Χριστουγέννων: Πώς θα το υπολογίσετε – Οι ημερομηνίες καταβολής σε εργαζόμενους και ανέργους

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους  μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης αλλά και στους ανέργους της ΔΥΠΑ. Σημειώνεται δε πως οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα μπορούν να υπολογίσουν το Δώρο μόνοι τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Είτε μέσω της app εφαρμογής του Play Store εδώ. Αυτό ισχύει για όσους έχουν Android Smartphone.
Είτε μέσω του App Store εδώ. Αυτό ισχύει για όσους έχουν IOS συσκευή.
Είτε μέσω της εφαρμογή του ΚΕΠΕΑ εδώ

Α. Ιδιωτικό τομέας

Μάλιστα οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να γνωρίζουν  τα εξής:

1. Η πληρωμή

Έως τις 21 Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων. Ωστόσο ο εργοδότης μπορεί να το πληρώσει και νωρίτερα από την ημερομηνία αυτή. Επίσης επισημαίνεται πως το Δώρο υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, φόρου μισθωτών υπηρεσιών και πως αυτό δεν επιτρέπεται από τον νόμο να καταβληθεί σε είδος παρά μόνο σε χρήμα .

2.Ο υπολογισμός 

Μάλιστα  οι εργαζόμενοι που έχουν σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη από την 1η Μαΐου μέχρι και τις  31η Δεκεμβρίου χωρίς διακοπή, δικαιούνται να λάβουν ολόκληρο το Δώρο το οποίο είναι ίσο με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Όσοι, όμως, από τους παραπάνω μισθωτούς που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως και 31/12), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής σχέσης τους. Σε αυτήν την περίπτωση, το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής:

2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια – ανάλογα με το πώς αμείβονται – για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του Δώρου.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι  απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας).

Ειδικά, ως προς την απουσία των εργαζομένων, λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

α. Για τους  ωρομίσθιους

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ωρομίσθιο θα πρέπει να γνωρίζουν πως το Δώρο υπολογίζεται  βάσει του μέσου όρου των αποδοχών του διαστήματος από  την 1η Μαΐου  μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Διαιρούνται δηλαδή οι συνολικές αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός μέσα στο διάστημα αυτό δια του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάσθηκε η διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερομισθίων που αναλογούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

β.  Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση.

Όσοι εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης θα λάβουν ως Δώρο Χριστουγέννων όσα ημερομίσθια λαμβάνει και ο εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση έχοντας όμως ως βάση υπολογισμού τις μειωμένες αποδοχές και αναλόγως με τον χρόνο απασχόλησης του από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου

γ. Για τους εργαζόμενους με διαλείπουσα εργασία (εκ περιτροπής απασχόληση).

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερες από 5 ημέρες τη βδομάδα (για τους απασχολούμενους με πενθήμερο) και λιγότερες από 6 ημέρες τη εβδομάδα (για τους απασχολούμενους με 6ήμερο) δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στο διάστημα από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.

3. Οι αποδοχές

Διευκρινίζεται πως σε  όλες τις περιπτώσεις  των εργαζομένων το ποσό του Δώρου προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.

Επίσης επισημαίνεται πως για τον υπολογισμό του Δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου.

Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί, πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες,  τότε τo δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών.

Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία, κλπ), εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από το μισθωτό εργασίας – τακτικά κάθε μήνα – ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

4.Tι ισχύει για τη  μη καταβολή του 

Εάν δεν καταβάλει εγκαίρως ο εργοδότης το Δώρο Χριστουγέννων στον εργαζόμενο, τότε ο τελευταίος θα πρέπει να προσφύγει στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη και  διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους μπορούν  να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί έως και 48 ώρες.

Εάν δεν καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, τότε οι Επιθεωρητές Εργασίας θα πρέπει να επεμβαίνουν άμεσα και να διενεργήσουν  ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Β. Άνεργοι

H ΔΥΠΑ αναμένεται να καταβάλλει αυτόματα στις 4 Δεκεμβρίου το Δώρο Χριστουγέννων στους τραπεζικούς λογαριασμούς ανέργων. Η πληρωμή αυτή εκτιμάται πως θα αφορά μεταξύ άλλων  τους τακτικά επιδοτούμενους ανέργους, τους δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας και τους δικαιούχους του επιδόματος γονικής αδείας και πως ολόκληρο το ποσό του Δώρου θα ανέρχεται στα 479 ευρώ. Ωστόσο το τελικό ύψος του ποσού που πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων διαμορφώνεται ανάλογα με τους  μήνες επιδοτούμενης ανεργίας. Και βασική προϋπόθεση για την καταβολή του Δώρου είναι ο άνεργος να λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή να έχει πάρει επίδομα ανεργίας από την 1η Μαΐου 2023 και μετά για κάποιο διάστημα.

 

  23 November, 2023 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα