Έκτακτη ενίσχυση για τους συνταξιούχους που “χάνουν” το ΕΚΑΣ

  17 January, 2019 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Έκτακτη ενίσχυση για τους συνταξιούχους που “χάνουν” το ΕΚΑΣ

Έκτακτη ενίσχυση για τους χαμηλοσυνταξιούχους που δεν δικαιούνται ή χάνουν το ΕΚΑΣ λόγω της σταδιακής κατάργησής του περιλαμβάνει η υπουργική απόφαση που καθορίζει το ύψος της φετινής παροχής σε 12 ευρώ τον μήνα.

Οι ειδικές προβλέψεις αφορούν σε συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% καθώς και περιπτώσεις συζύγων συνταξιούχων που στερούνται πλήρως την παροχή του ΕΚΑΣ. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η απόφαση για το 2019, όπως και για το 2018, ορίζει ότι χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση, ισόποση με το απολεσθέν εισόδημα. Επίσης, επισημαίνεται ότι όσοι και φέτος χάνουν το ΕΚΑΣ, απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. 

Η πρόνοια ισχύει βέβαια, μόνο μέχρι και την πλήρη κατάργηση του επιδόματος, που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο χρόνο. Αναλυτικά, η υπουργική απόφαση καθορίζει ότι για το τρέχον έτος το ΕΚΑΣ καθορίζεται στα 12 ευρώ τον μήνα και καταβάλλεται σε όλους όσοι πληρούν τα ίδια κριτήρια- εισοδηματικά και λοιπά- που ίσχυαν και τον περασμένο χρόνο. Στην πράξη, αν δεν έχουν αλλάξει τα εισοδήματα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν μειωμένη παροχή από 35 σε 12 ευρώ τον μήνα.
Υπενθυμίζεται ότι το 2019 είναι η τελευταία χρονιά που χορηγείται το ΕΚΑΣ, καθώς το εν λόγω επίδομα μειώνεται, όπως είναι γνωστό, σταδιακά από το 2016 και καταργείται από 1/1/2020.

 

  17 January, 2019 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ