Έκτακτη μηνιαία αποζημίωση από τον ΟΑΕΔ

  06 August, 2020 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Έκτακτη μηνιαία αποζημίωση από τον ΟΑΕΔ

Τα 5 SOS που πρέπει να γνωρίζουν οι εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό

Σε λειτουργία τίθεται η ειδική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ για την έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικών εργαζομένων στον τουρισμό και επισιτισμό χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, όπως αναφέρεται σε σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.
Οι δικαιούχοι της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης του ΟΑΕΔ θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
1. Η διαδικασία επικαιροποίησης IBAN
Καλούνται να επικαιροποιήσουν τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που είναι ήδη καταχωρημένος στον ΟΑΕΔ και να αποδεχτούν προτυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει ότι:
-Παραμένουν άνεργοι
- Από την σύμβαση τους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις
- σε περίπτωση ανάληψης εργασίας θα ενημερωθούν αμέσως από τον ΟΑΕΔ.
Επισημαίνεται πως μετά την παραπάνω διαδικασία επικαιροποίησης IBAN και αποδοχής δήλωσης, οι δικαιούχοι δεν απαιτείται να κάνουν καμία άλλη ενέργεια καθώς ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει την έκτακτη αποζημίωση σε μηνιαία βάση , εφόσον δικαιούχος παραμένει εγγεγραμμένος.
2. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα
Η πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης Taxisnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου ( gov.gr στην διεύθυνση: https:// www.gov.gr /ipiresies /ergasia –kai-asphalise/anergia/ektakte-meniaia-apozemioseepokhika-ergazomenon. Συγκεκριμένα η διαδρομή θα είναι: gov.gr- Εργασία και ασφάλιση –Ανεργία –Έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων.
3.Οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που εργάστηκαν κατά το 2019 με πλήρη ή μερική απασχόληση χωρίς να έχουν δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης και οι οποίοι το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως και τον Φεβρουάριο του 2020 έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας για 3 μήνες και 5 μέρες.
4.Η προϋπόθεση
Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν παραμείνει εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά τον αντίστοιχο μήνα της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο του 2020.
5.Το ποσό της αποζημίωσης
Η έκτακτη μηνιαία ρύθμιση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβαν οι δικαιούχοι και θα καταβάλλεται μηνιαία για τον αντίστοιχο πλήρη μήνα εγγεγραμμένης ανεργίας, κατά το ανώτατο όριο για διάστημα 3μηνών και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020.

 

  06 August, 2020 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ