Ελιά: Αυξητική πορεία της καρπόβιας γενιάς πυρηνοτρήτη – Πώς αντιμετωπίζεται

  02 June, 2022 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Ελιά: Αυξητική πορεία της καρπόβιας γενιάς πυρηνοτρήτη – Πώς αντιμετωπίζεται

Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου πυρηνοτρήτη ξεκίνησε στην ελιά, στις παραλιακές και στις πρώιμες περιοχές σύμφωνα με συλλήψεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων, που έχουν αναρτηθεί και παρουσιάζει αυξητική πορεία.

Παρατηρούνται ωοτοκίες στους μικρούς καρπούς μεγέθους άνω των 3 χιλ. της ποικιλίας ελιάς «Κονσερβολιάς» και αναμένονται εκκολάψεις προνυμφών στις πρώιμες περιοχές μετά από επώαση 4-5 ημερών. Το χρόνο ψεκασμού θα μας τον καθορίσει ο πληθυσμός του πυρηνοτρήτη, το ποσοστό της καρπόδεσης και το ποσοστό προσβολής (εναποθέσεις αυγών) σε δείγματα καρπών.

Καταπολέμηση: Συνιστάται ψεκασμός κάλυψης. Ενδεικτικές ημερομηνίες:

– Παραλιακές και άλλες πρώιμες περιοχές: Έως 4 Ιουνίου

– Ενδιάμεσες περιοχές (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης ζώνης): Από 5 – 8 Ιουνίου

– Όψιμες περιοχές : Από 9 – 13 Ιουνίου

Με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά των προνυμφών σε συνδυασμό με ένα καλό διαβρέκτη, όπως Acetamiprid, Πυρεθρινοειδή (Δελταμεθρίν, Λάμδα Συαλοθρίν, διάφορα σκευάσματα), Φοσμέτ, Σπινετοράμ (Delegate 250wg). Ο ψεκασμός να γίνει όταν το 70% των καρπών έχει μέγεθος μεγάλου «σκαγιού» (διαμέτρου 3-5 χιλ.). Για την ποικιλία «Καλαμών» η περίοδος του ψεκασμού μετατίθεται κατά μία εβδομάδα από τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Σε περίπτωση που μετά τον ψεκασμό σημειωθεί βροχόπτωση ή έχουμε υψηλούς πληθυσμούς και υψηλό ποσοστό εναπόθεσης αυγών στους καρπούς συνίσταται να επαναληφθεί ο ψεκασμός μετά από 10 ημέρες, ανάλογα με το φυτοπροστατευτικό σκεύασμα που  έχει χρησιμοποιηθεί και να εναλλάσσονται ανάλογα με την ομάδα δράσης που ανήκουν.

Η επανάληψη του ψεκασμού είναι αναγκαία και λόγω της ανομοιομορφίας στην καρπόδεση που παρατηρείται την φετινή περίοδο. Η επέμβαση αυτή είναι αποτελεσματική και κατά του ρυγχίτη ενώ μειώνει σημαντικά και τον πληθυσμό της πρώτης γενεάς του δάκου που βρίσκεται στον ελαιώνα και δεν έχει ακόμη αρχίσει να ωοτοκεί στους καρπούς.

Οι ελαιοπαραγωγοί που στα κτήματά τους παρατήρησαν προσβολές από το Γλοιοσπόριο τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να μεριμνήσουν για την προστασία του ελαιόκαρπου.

 

  02 June, 2022 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα