Εναρξη λειτουργίας ΚΔΒΜ Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων

  03 December, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Εναρξη λειτουργίας ΚΔΒΜ Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αρχανών Αστερουσίων

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 25

2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 25

3 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 50

4 ΒΑΣΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Α1 50

 

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρχανών Αστερουσίων: 

Τηλ. : 2813 401150, 2813 401171

Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Πεζά

Email: [email protected]

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.           

 

  03 December, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ