ΕΝΦΙΑ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα νέα εκκαθαριστικά

  02 March, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
ΕΝΦΙΑ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα νέα εκκαθαριστικά

Μέχρι τα μέσα Απριλίου αναμένεται να λάβουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την καταβολή του ΕΝΦΙΑ του 2024 περισσότεροι από 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Σημειώνεται δε πως οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο είτε μέχρι τις 30 Απριλίου 2024 είτε να τον καταβάλλουν  σε 11 μηνιαίες δόσεις, από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Φεβρουάριο του 2025. Αξιοσημείωτο είναι δε πως  οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να πληρώσουν φέτος το  το ίδιο ποσό ΕΝΦΙΑ με αυτό που είχαν καταβάλλει το 2023. Αυτό συμβαίνει επειδή πέρυσι οι εν λόγω ιδιοκτήτες δεν είχαν κάποια μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους αλλά και το ότι  δεν αλλάζει φέτος για αυτούς και ο τρόπος υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ.

Ποιοι θα δουν μεταβολές στα ποσά του ΕΝΦΙΑ

Ωστόσο κάποιοι θα δουν φέτος μεταβολές στα ποσά του ΕΝΦΙΑ, τα οποία θα αναγράφουν στα εκκαθαριστικά τους σημειώματα.  Αναλυτικά αυτό αφορά:

Τους πολίτες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2023 ακίνητα με αγορές, δωρεές, γονικές παροχές ή κληρονομιές ή απέκτησαν ποσοστά συνιδιοκτησίας ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων (ψιλή κυριότητα ή επικαρπία) ή τακτοποίησαν κλειστούς ημιυπαίθριους χώρους που είχαν μετατρέψει σε χώρους κύριας χρήσης ή πώλησαν  ή μεταβίβασαν με δωρεές ακίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων.
Τους  πολίτες που θα χάσουν φέτος δικαιώματα μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ. Αυτό θα γίνει  λόγω αύξησης του οικογενειακού εισοδήματός τους πάνω από τα όρια που προβλέπονται για τη χορήγηση των απαλλαγών αυτών. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα πληρώσουν φέτος ΕΝΦΙΑ αυξημένο κατά 100% ή θα καταβάλλουν για πρώτη φορά ΕΝΦΙΑ, ενώ τα προηγούμενα χρόνια απαλλάσσονταν.
Τους πολίτες που θα κερδίσουν για φέτος δικαιώματα μερικής ή ολικής απαλλαγής. Αυτό θα γίνει  είτε λόγω αύξησης των εισοδηματικών ορίων μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ πάνω από τα επίπεδα των ετησίων οικογενειακών εισοδημάτων τους είτε λόγω μείωσης των ετησίων οικογενειακών εισοδημάτων τους κάτω από τα εισοδηματικά όρια μερικής ή ολικής απαλλαγής.
Τους πολίτες που είχαν την 1η Ιανουαρίου 2024 κατοικίες που ήταν ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών (πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα)  για το διάστημα  τουλάχιστον 3 και μέχρι 12μηνών το 2023.Οι  φορολογούμενους αυτοί θα έχουν για πρώτη φορά φέτος έκπτωση έως 10% στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί σε κάθε ασφαλισμένη κατοικία.

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα έχουν έκπτωση10% και ποιοι 50%

Για το 2024, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 10% για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται σε ασφαλιστική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου.

Ως αξία του ακινήτου, για τις ανάγκες εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, λαμβάνεται η αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου, η οποία  δεν μπορεί να υπολείπεται των 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος είναι η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος με διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Αν η διάρκεια της ασφάλισης του πρώτου εδαφίου είναι μικρότερη του 1  έτους, η μείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά.

Έκπτωση 50% στον  ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων  εάν:

Δεν δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους για το οποίο υποβλήθηκαν οι πιο πρόσφατες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Το ποσό είναι προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που κατείχαν την 1η-1-2024.
Δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που κατείχαν την 1η-1-2024 οι άγαμοι , τα 150.000 ευρώ για τον έγγαμο με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ για τον έγγαμο με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Πλήρης απαλλαγή 

Δεν θα πληρώσουν φέτος ΕΝΦΙΑ οι  τρίτεκνες οικογένειες  ή πολύτεκνες ή  οικογένειες που περιλαμβάνουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και που  πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

α) Δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους για το οποίο υποβλήθηκαν οι πιο πρόσφατες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Το ποσό αυτό είναι προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων.

Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων των παραπάνω απαλλαγών  θα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022 που υποβλήθηκαν πέρυσι (τα δεδομένα των πιο πρόσφατα υποβληθεισών δηλώσεων).

 

  02 March, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα