Ενημέρωση για την άρδευση στο Καμηλάρι

  20 September, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Ενημέρωση για την άρδευση στο Καμηλάρι

Ανακοίνωση του ΤΟΕΒ


Ο Τ.Ο.Ε.Β Α Ζώνη Μεσσαράς ενημερώνει τα μέλη του που αρδεύουν από τα κολεκτερ της 
τοπικής κοινότητας Καμηλαριου ( ΥΚ 1 ΕΩΣ ΥΚ 48 ) , ότι υπεύθυνος για την άρδευση του εν λόγο 
δικτύου είναι πλέον ο τοπικός πρόεδρος Καμηλαριου κ . Μανουσάκης Χαρίδημος και για 
οποιαδήποτε θέμα υπάρχει με την άρδευση σε αυτά τα κολεκτερ οι καταναλωτές θα πρέπει να 
επικοινωνούν μαζί του στο τηλ 6932702329 .   
 

 

  20 September, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ