Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023 : Ποιες αλλαγές έρχονται από Δευτέρα για τους δικαιούχους

  07 October, 2023 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023 : Ποιες αλλαγές έρχονται από Δευτέρα για τους δικαιούχους

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης από τη Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.  Όπως αναφέρει ο Οργανισμός σε ανακοίνωση του, από τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 και για τις επόμενες μέρες ισχύουν τα ακόλουθα:

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (MONITORING)

Οι γεωργοί εφόσον ενημερωθούν από σχετική εφαρμογή εντός της ΕΑΕ 2023 αναφορικά με τα ευρήματα του ελέγχου με παρακολούθηση εκτάσεων (MONITORING – AMS), θα μπορούν να προβαίνουν για όλα τα αγροτεμάχιά τους, ανεξαρτήτως σήμανσης που έλαβαν (πράσινα, κόκκινα), στις εξής αλλαγές:

α. αλλαγή της θέσης υφιστάμενου αγροτεμαχίου
β. τροποποίηση της γεωμετρίας υφιστάμενου αγροτεμαχίου
γ. κατάτμηση αγροτεμαχίου (π.χ. ένα υφιστάμενο αγροτεμάχιο να “σπάσει” σε δυο)
δ. διαγραφή αγροτεμαχίου
ε. αφαίρεση αιτήματος ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
στ. αφαίρεση αιτήματος συνδεδεμένης ενίσχυσης

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η προσθήκη, εκ νέου, αγροτεμαχίου που δεν αφορά το ανωτέρω σημείο (γ).

Συστήνεται ωστόσο οι παραγωγοί ή οι χρήστες της ΕΑΕ 2023 να μην προβαίνουν σε αλλαγές για τα αγροτεμάχια που έλαβαν “πράσινη” σήμανση.

Εφόσον γνωστοποιηθεί στον γεωργό ότι περιλαμβάνεται σε δείγμα επιτόπιου ελέγχου που αφορά σε εκτάσεις (πλην εκείνης του βάμβακος, αραβοσίτου και ρυζιού), δεν θα επιτρέπεται καμία από τις παραπάνω αλλαγές.

2. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Επιτρέπεται η προσθαφαίρεση οικολογικών σχημάτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις (μέχρι 18.10.2023).

3. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

Επιτρέπεται η προσθαφαίρεση συνδεδεμένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μέχρι 15.10.2023).

ΕΠΙΣΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ

Οι αλλαγές ποικιλίας (μέχρι 18.10.2023)

Η ένταξη σε ομάδα παραγωγών ή/και σε αγροτικό συνεταιρισμό (μέχρι 18.10.20223)

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Για τις  μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων 2023 σας ενημερώνουμε τα εξής:

Ο μεταβιβαστής κάνει αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν χρειάζεται να επισυνάψει παραστατικά παρά μόνο αν ενημερωθεί ότι είναι σε δείγμα ελέγχου, η αίτηση οριστικοποιείται και παίρνει πρωτόκολλο ενώ στη συνέχεια ο αποδέκτης μέσω του gov.gr (eae2023.opekepe.gov.gr)  κάνει την αποδοχή προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μεταβίβαση.

Υπάρχει μια περιοδική ενημέρωση του gov.gr (υφίσταται υστέρηση στους χρόνους ενημέρωσης μεταξύ καταχώρησης και εμφάνισης) και θα πρέπει να ελέγχεται καθημερινά από τους ενδιαφερόμενους.

Η υποβολή των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων και η αποδοχή αυτών θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 20/10/2023.

Οι αιτήσεις για επεξεργασία

Δεν θα υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας αιτήσεων για το διάστημα 7-8/10/2023.

 

  07 October, 2023 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα