Ενίσχυση 890.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Δήμο Φαιστού

  22 December, 2020 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Ενίσχυση 890.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Δήμο Φαιστού


Ένα σημαντικό ποσό ενίσχυσης πρόκειται να λάβει ο Δήμος Φαιστού από το 
Υπουργείο Εσωτερικών. Το ποσό αφορά την ειδική επιχορήγηση του Υπουργείου, 
για την εξόφληση υποχρεώσεων παλαιών οφειλών από τελεσίδικες δικαστικές 
αποφάσεις του Δήμου και ανέρχεται συγκεκριμένα στις 890.000 ευρώ. Η πίστωση 
του ποσού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, αφού στην ουσία της βελτιώνει τα 
οικονομικά στοιχεία του Δήμου, ενώ δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού, νέων, 
σημαντικών και απαραίτητων έργων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.  
Ο Δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, ενημερώθηκε προσωπικά από 
το Υπουργείο Εσωτερικών για την θετική εξέλιξη, ενώ έλαβε τις διαβεβαιώσεις πως 
η πίστωση του ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα.  
«Η επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, έρχεται να ενισχύσει 
σημαντικά τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου και προστίθεται σε μια σειρά 
χρηματοδοτήσεων που έχουμε καταφέρει να λάβουμε από το Κράτος, τα οποία 
συνολικά ξεπερνούν προς το παρών τα 21 εκατομμύρια ευρώ» αναφέρει σε 
δηλώσεις του ο Δήμαρχος Φαιστού για να προσθέσει:  
«Ευχαριστούμε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, αλλά και τους Υπουργούς για 
την άριστη συνεργασία που έχουμε, καθώς έχουν αντιληφθεί την ανάγκη 
θωράκισης του Δήμου μας, αλλά και αναπτυξιακής προοπτικής. Πρέπει να 
τονίσουμε βέβαια, για να είμαστε ακριβείς και ειλικρινείς απέναντι σε όλους, ότι 
σημαντικά ποσά από αυτά που έχουμε καταφέρει να δεσμεύσουμε, αφορούν σε 
αναγκαίες μελέτες που πρέπει να υλοποιηθούν, ενώ μετά την ολοκλήρωση και 
ωρίμανση τους θα ακολουθήσουν οι αναθέσεις έργων και οι κατασκευές».  
 

 

  22 December, 2020 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ