ΕΠΑΛ Μοιρών: ;Έτοιμη η ψηφιακή πλατφόρμα για την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία!

  18 March, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
ΕΠΑΛ Μοιρών: ;Έτοιμη η ψηφιακή πλατφόρμα για την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία!

Το ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ ,ακολουθώντας τα νέα δεδομένα, ξεκινάει την λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας ,ενεργοποιώντας ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Η διαδικασία αυτή θα υλοποιηθεί συνδυαστικά τόσο με σύγχρονες , όσο και με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Εκεί οι μαθητές θα μπορούν να βρουν υλικό και για τις τρεις τάξεις ενώ η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται και θα ανανεώνεται όσο πιο συχνά γίνεται .
Η πρόσβαση θα είναι ελεγχόμενη με στοιχεία ταυτοποίησης τα οποία θα δοθούν στους μαθητές μετά από επικοινωνία του σχολείου με τους ίδιους.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια και διευκρίνιση με την ευχή να τα πούμε γρήγορα στις σχολικές πάλι τάξεις.

Το site είναι το
http://epm.web4cosmos.com/

 

  18 March, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ