Επίδομα γέννησης: Πώς θα χορηγείται με διαδικασίες εξπρές

  13 February, 2020 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Επίδομα γέννησης: Πώς θα χορηγείται με διαδικασίες εξπρές

Τι πρέπει να προσέξετε

Απλοποιημένη θα είναι η διαδικασία για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης. Στην ουσία θα γίνεται μια απλή δήλωση της γέννησης του παιδιού στο μαιευτήριο και θα αρχίζει έτσι η διαδικασία για να καταβληθεί στους δικαιούχους. Σημειώνεται ότι το επίδομα χορηγείται σε δύο δόσεις, με την πρώτη με τη γέννηση του παιδιού.

Μετά τη δήλωση στο μαιευτήριο στην ουσία ο ΟΠΕΚΑ θα αντλεί τα οικονομικά στοιχεία των γονέων από την ΑΑΔΕ για να ελέγχει αν πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για να το λάβουν. Η πλατφόρμα αναμένεται να είναι έτοιμη από τα τέλη του μήνα. Η δήλωση γέννησης του παιδιού στο μαιευτήριο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά απευθείας στο αρμόδιο Ληξιαρχείο ως εκκρεμότητα. Το Ληξιαρχείο θα εκδίδει με τη σειρά του, με βάση τα στοιχεία αυτά, τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, την οποία θα αποστέλλει – πάλι ηλεκτρονικά – σε μία σειρά από φορείς.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:


Στη δήλωση γέννησης καταχωρίζονται τα στοιχεία των υπόχρεων που αναφέρονται αλλά και επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται με σκοπό την κατάρτιση της ψηφιακής δήλωσης γέννησης, για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων άλλων φορέων του δημοσίου, ως εξής:

– Η συγκατάθεση των υπόχρεων για την λήψη φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων δεδομένων τους που τηρούνται σε μητρώα του Δημοσίου.

Remaining Time-0:00
Fullscreen
Mute

– Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων και των τυχόν προσκομισθέντων δικαιολογητικών.

– Στοιχεία επικοινωνίας των υπόχρεων (κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας).

– Το ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, όπου δικαιούχος ή συνδικαιούχος είναι η μητέρα.

Τα κριτήρια

Τα όρια εισοδήματος για την καταβολή του επιδόματος είναι:

60.000 ευρώ για μονή μητέρα, χωρίς άλλα παιδιά.
70.000 ευρώ για ζευγάρι χωρίς άλλα τέκνα.
70.000 ευρώ για μονογονεική οικογένεια με ακόμα ένα ανήλικο.
80.000 ευρώ για ζευγάρι με ακόμα ένα ανήλικο παιδί.
80.000 ευρώ για μονογονεική οικογένεια με ακόμα δύο ανήλικα.
90.000 ευρώ για ζευγάρι με ακόμα δυο ανήλικα παιδιά.
90.000 ευρώ για μονογονεική οικογένεια με ακόμα τρία ανήλικα
100.000 ευρώ για ζευγάρι με άλλα τρία ανήλικα τέκνα.

Περαιτέρω για την καταβολή του επιδόματος υπάρχει και ένα κριτήριο νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα .Το επίδομα θα καταβάλλεται στη μητέρα ή τον πατέρα του ή το έτερο πρόσωπο που ασκεί την επιμέλειά του παιδιού, εφόσον διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια και έχει την ιδιότητα:

Έλληνα πολίτη
Ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας
Ομογενούς Πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε.
Πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή πολίτη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας
Πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένεις μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη πριν το έτος γέννησης του παιδιού.

Σημειώνεται επίσης, ότι κατ' εξαίρεση για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα κατά τα έτη 2020, 2021, 2022, 2023 το επίδομα χορηγείται εφόσον η μητέρα τους ως πολίτης τρίτης χώρας διαμένει μόνιμα στην ελληνική επικράτεια από το 2012 και έπειτα.

 

  13 February, 2020 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα