Επίδομα παιδιού Α21: Πότε εξοφλείται η 1η δόση, μέχρι πότε πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις

  04 March, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Επίδομα παιδιού Α21: Πότε εξοφλείται η 1η δόση, μέχρι πότε πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου πρόκειται να καταβληθεί η 1η  δόση για το 2024 του επιδόματος παιδιού Α21. Τελευταία φορά που καταβλήθηκε η ενίσχυση ήταν στα τέλη Ιανουαρίου αυστηρά και μόνον όμως σε δικαιούχους που είτε αμέλησαν ή δεν βρήκαν χρόνο να υποβάλουν αίτηση για να τους χορηγηθεί το επίδομα του 2023. Η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ αυτό το διάστημα είναι ενεργή και δέχεται αιτήσεις για τη φετινή ενίσχυση έως και τις 11 Μαρτίου.

Ειδικότερα, όσοι οικογενειάρχες είναι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων Α21 και θέλουν να πληρωθούν την α’ δόση της ενίσχυσης για το τρέχον έτος, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση χορήγησης του επιδόματος μέχρι και τις 11 Μαρτίου και ώρα 18:00.

Ποιες οι προϋποθέσεις ώστε να δοθεί έγκριση στο αίτημα

Αμέσως μετά την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας η πλατφόρμα θα «κλείσει» ώστε να γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων και η εκκαθάριση που θα ανοίξει τον δρόμο στην πρώτη πληρωμή για το α’ δίμηνο του 2024, η οποία αναμένεται να γίνει στις 29 Μαρτίου 2024.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑhttps://www.idika.gr/ ή μέσω του διαδικτυακού τόπου https://opeka.gr/με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2024 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2022.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023.

Μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση –από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο– καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Πότε θα καταβληθούν οι δόσεις για το 2024

H πρώτη δόση για το επίδομα παιδιού 2024 θα καταβληθεί την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα Μαρτίου 2024, σε όσους θα υποβάλουν νέα αίτηση.

Την προηγούμενη της πληρωμής, εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών.

Η πληρωμή της δεύτερης δόσης του επιδόματος τέκνων Α21 αναμένεται να γίνει στις 31 του Μάη 2024, της τρίτης στις 31 Ιουλίου, η τέταρτη δόση θα πιστωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου, η πέμπτη δόση την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2024 και μεταξύ 20 και 23 Δεκεμβρίου υπολογίζεται πως θα εξοφληθεί η έκτη δόση.

Σημειώνεται πως το επίδομα παιδιού αφορά περί τις 800.000 οικογένειες με παιδιά και τα ποσά που θα δοθούν θα είναι ίδια με πέρυσι.

Ποια στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν στην αίτηση

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

– τα στοιχεία της  Σχολικής Μονάδας,

– η Τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν, εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση, πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού είναι:

– Έλληνες πολίτες,

– ομογενείς αλλοδαποί οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ομογενούς,

– πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ,

– πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και ελβετοί πολίτες,

– αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς Προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1967 για το Καθεστώς Προσφύγων,

– ανιθαγενείς των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών,

– δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος,

– πολίτες άλλων κρατών.

 

  04 March, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα