Έρευνα από επιτροπή του Δ. Γόρτυνας για παράτυπες συνδέσεις

  09 August, 2017 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Έρευνα από επιτροπή του Δ. Γόρτυνας για παράτυπες συνδέσεις

Πήραμε και δημοσιεύουμε δελτίο τύπου του Δήμου Γόρτυνας σχετικά με τις διαπιστώσεις της αρμόδιας επιτροπής μετά από έρευνα που αφορούσε δημοσιεύματα για παράτυπες συνδέσεις.

Στο Δελτίο Τύπου του Δήμου Γόρτυνας αναφέρεται:

"Σχετικά με το θέμα της παράτυπης σύνδεσης νερού από Δημοτικό Δίκτυο στην  Παναγιά, από τουλάχιστον 3 ιδιώτες – δημότες σύμφωνα με δημοσιεύματα και τις  καταγγελίες κυρίως στο πρόσωπο του κ. Κωνσταντάκη Βασίλη πρόεδρο της ΤΚ Διονυσίου, κατόπιν εντολής Δημάρχου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έδωσε την υπ’ αρ.9917/31-7-17 εντολή του στην αρμόδια επιτροπή του Δήμου, που έχει συσταθεί με την υπ’ αρ. 61/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να  πραγματοποιήσει επιτόπια έρευνα.

Μετά την έρευνα της επιτροπής και την αναφορά της προς τον Δήμο με το υπ αρ. 10300/4-08-17 έγγραφό της, διαπιστωθήκαν τα παρακάτω :

κανείς από τους ανωτέρω δημότες δεν έχει συνδέσει παράτυπη παροχή  νερού στο δημοτικό δίκτυο της περιοχής αυτής
κανείς από τους ανωτέρω δημότες δεν παίρνει νερό από συλλεκτήριο του Δήμου το οποίο να είναι σε λειτουργία,
κανείς από τους ανωτέρω δημότες δεν έχει συνδέσει το δίκτυο άρδευσης των χωραφιών του με καμία πηγή, που ο Δήμος να έχει αξιοποιήσει για το δημοτικό δίκτυο άρδευσης της περιοχής.

Εκτός από τα παραπάνω, οι ανωτέρω δημότες

Α) έχουν ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τον πρώην Δήμαρχο Κόφινα κ Χατζάκη Ιωάννη,

Β) σύμφωνα με το συμφωνητικό, επειδή ο Δήμος θα αξιοποιούσε τις πηγές της περιοχής για το δημοτικό δίκτυο και ενδεχομένως να τους περιόριζε την δυνατότητα άρδευσης των χωραφιών τους και ύδρευσης των ζώων τους, αναλάμβανε να τους εξασφαλίσει νερό

Γ) το συμφωνητικό αυτό τους έδωσε το δικαίωμα να έχουν παροχή νερού 1μ3 από το δημοτικό δίκτυο, εφόσον στερέψει το νερό άρδευσης των δενδρυλίων τους και ύδρευσης των ζώων τους.

Δ) κανείς από τους ιδιώτες δεν ζήτησε ποτέ από τον Δήμο την επιπλέον ποσότητα νερού του 1μ3 παρόλο του το σχετικό δικαίωμα τους το παρέχει το συμφωνητικό

 

Ο Καλλικρατικός Δήμος Γόρτυνας ουδέποτε είχε ενημερωθεί για το έγγραφο αυτό και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει λάβει ποτέ καμία απόφαση που να κατοχυρώνει το δικαίωμα αυτό και να προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής νερού στους ανωτέρω ιδιώτες.

            Καλό θα είναι τα όποια δημοσιεύματα να είναι ελεγμένα, τεκμηριωμένα και εμπεριστατωμένα και να έχει προηγουμένως ζητηθεί η άποψη των αρμόδιων φορέων και των εμπλεκόμενων μερών πριν δημοσιοποιηθούν, προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την σωστή και αντικειμενική ενημέρωση, ώστε να μην διασύρεται η τιμή και η υπόληψη αθώων πολιτών".

 

  09 August, 2017 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ