ΕΡΓΑΝΗ: Θετικό το ισοζύγιο απασχόλησης στο 8μηνο – Τα ανησυχητικά σημάδια

  24 September, 2022 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
ΕΡΓΑΝΗ: Θετικό το ισοζύγιο απασχόλησης στο 8μηνο – Τα ανησυχητικά σημάδια

Θετικό κατά 237.225 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο της απασχόλησης στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022 ενώ κατά τον μήνα Αύγουστο ήταν αρνητικό κατά 32.966 θέσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Αρνητικό το ισοζύγιο του Αυγούστου

Συγκεκριμένα, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.917.971 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.680.746 (954.080 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 726.666 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου οκταμήνου του έτους ήταν θετικό κατά 237.225 θέσεις εργασίας.

Ωστόσο τον Αύγουστο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 197.982 ενώ οι αποχωρήσεις σε 230.948 (103.232 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 127.716 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς, το ισοζύγιο του φετινού Αυγούστου ήταν αρνητικό κατά 32.966 θέσεις εργασίας, έναντι αρνητικού ισοζυγίου (9.875) τον Αύγουστο του 2021.

Δεν είναι ενθαρρυντικοί οι ποιοτικοί δείκτες

Πέραν βέβαια των ποσοτικών δεικτών υπάρχουν και οι ποιοτικές δείκτες που δεν είναι και ιδιαίτερα ενθαρρυντικοί. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι δείχνει να παγιώνεται τα τελευταία χρόνια μια τάση που θέλει οι νέες θέσεις εργασίας να είναι μοιρασμένες σε θέσεις πλήρους εργασίας από τη μια και θέσεις μερικής και άλλων ελαστικών μορφών απασχόλησης από την άλλη μεριά.

Ειδικότερα στο σύνολο των προσλήψεων οχταμήνου από το 1.917.971 που είναι το σύνολο των προσλήψεων, θέσεις πλήρους απασχόλησης είναι το 1.019.457 ενώ μερικής απασχόλησης είναι 725.420 και εκ περιτροπής οι 173.094 θέσεις απασχόλησης. Δηλαδή οι ελαστικές μορφές απασχόλησης είναι συνολικά 898.514 έναντι του 1.019.457 θέσεων πλήρους απασχόλησης.

Έτσι το 53,15% είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης, το 37,82% μερικής και το 9,03% είναι εκ περιτροπής εργασία. Δηλαδή συνολικά οι ελαστικές μορφές απασχόλησης είναι 46,85%.   

Μισές – μισές

Μάλιστα στο ισοζύγιο του μηνός Αυγούστου οι νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης είναι κατά τι λιγότερες από τις μισές προσλήψεις και οι ελαστικές μορφές απασχόλησης κατέχουν τα πρωτεία στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν. Συγκεκριμένα το 48,05% των προσλήψεων τον Αύγουστο είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ το 40,76% είναι μερικής και το 11,19% εκ περιτροπής εργασία. Δηλαδή η ελαστική απασχόληση αφορά στο 51,95% των νέων θέσεων εργασίας το φετινό Αύγουστο. 

Ο χειρότερος Αύγουστος της τελευταίας 20ετίας

Ένα αξιοσημείωτο ακόμα στοιχείο είναι ότι το αρνητικό ισοζύγιο του φετινού Αυγούστου (-32.966) δηλαδή οι απώλεια θέσεων εργασίας είναι η χειρότερη επίδοση που έχει καταγραφεί μήνα Αύγουστο από το 2001 μέχρι σήμερα. Και μάλιστα η αμέσως χειρότερη επίδοση είναι τον Αύγουστο του 2016 με απώλεια θέσεων εργασίας κατά 16.128. Δηλαδή το φετινό Αύγουστο διπλασιάστηκε το αρνητικό ρεκόρ.

Ένα δεύτερο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον να καταγραφεί είναι το γεγονός ότι αν εξαιρέσουμε τη διετία 2020-2021 λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας και των lockdown, το θετικό ισοζύγιο του φετινού οχταμήνου υπολείπεται του θετικού ισοζυγίου (αύξηση θέσεων εργασίας) των πρώτων οχταμήνων του 2019, 2018 και 2017 και πέφτει στα επίπεδα του 2016.

 

  24 September, 2022 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ