Έτσι θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές στο Δήμο Φαιστού

  03 September, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Έτσι θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές στο Δήμο Φαιστού

Η επανέναρξη της λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Φαιστού, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού, θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή πωλητών, σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία.


Η επανέναρξη της λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Φαιστού, στο πλαίσιο των έκτακτων 
μέτρων που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου για τον περιορισμό εξάπλωσης του 
κοροναϊού, θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή πωλητών, σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία. 
 
Ειδικότερα κατά την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στη λαϊκή του Τυμπακίου θα συμμετέχουν 
παραγωγοί και επαγγελματίες που το τελευταίο αριθμητικό ψηφίο της άδειας τους, είναι ζυγός 
αριθμός. 
 
Αντίστοιχα το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στη λαϊκή των Μοιρών, θα συμμετέχουν παραγωγοί και 
επαγγελματίες, που το τελευταίο αριθμητικό ψηφίο της άδειας τους, είναι μόνος αριθμός. 
 
Για την επόμενη εβδομάδα παράλληλα την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, θα συμμετέχουν 
παραγωγοί κι επαγγελματίες με μονό αριθμό στο τελευταίο ψηφίο της άδειας τους και το Σάββατο 
12 Σεπτεμβρίου με ζυγό αριθμό, στο τελευταίο ψηφίο της άδειας τους. 
 
Τονίζεται πως σε όλες τις περιπτώσεις ισχύουν τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα. Απαρέγκλιτα 
οφείλει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων των πωλητών, ενώ η χρήση 
μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για παραγωγούς κι επαγγελματίες όσο και για καταναλωτές. 
 
Η τήρηση όλων των μέτρων όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις των συναρμόδιων 
Υπουργείων θεωρείται αναγκαία για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας. 
 
 

 

  03 September, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ