Φορολογικές δηλώσεις 2024: Τα σεναρια για παράταση και η θέση του Υπουργείου

  10 July, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Φορολογικές δηλώσεις 2024: Τα σεναρια για παράταση και η θέση του Υπουργείου

Δεν αναμένεται να παραταθεί μετά τις 26 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2024.

Όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις φορολογικές δηλώσεις, η 26η Ιουλίου ήταν και θα παραμείνει η καταληκτική ημερομηνία καθώς  «ο χρόνος είναι αρκετός». 

Μάλιστα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μέχρι χθες υποβλήθηκαν στο taxisnet σχεδόν 4,4 εκατ. φορολογικές δηλώσεις και αυτό σημαίνει πως μέχρι τις 26 Ιουλίου θα πρέπει να έχουν υποβληθεί  επιπλέον σχεδόν  2,1 εκατ. δηλώσεις. Υπενθυμίζεται πως Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) ζήτησε πρόσφατα να παραταθεί φέτος η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών και των νομικών προσώπων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 καθώς ανέφερε κάποια προβλήματα που έχουν προκύψει στο σύστημα:

Λανθασμένοι τόκοι καταθέσεων και δανείων (υπάρχουν ακόμα αναφορές για λανθασμένους τόκους από ορισμένες τράπεζες).
Αυτοκίνητα που ήταν σε κυκλοφορία το 2023, δεν φαίνονται στο Ε1 (Υπάρχουν ακόμα τέτοιες αναφορές).
 Εκκρεμεί ακόμα από την ΔΥΠΑ η ανάρτηση επιδομάτων του προγράμματος προεργασίας.
Πολλούς αγρότες τους φορολογεί με τον τεκμαρτό τρόπο λόγω προβλήματος του ΚΑΔ στο μητρώο.
 Δεν είχε ενημερωθεί το σύστημα με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που δόθηκε σε συνταξιούχους το 2023 (Επιλύθηκε 7 Ιουνίου). Οι συνταξιούχοι αυτοί δεν έχουν λάβει ειδοποίηση για να προχωρήσουν σε υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης.
 Δεν ενημερώθηκε η βεβαίωση αποδοχών των μακροχρόνια ανέργων με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που έλαβαν μέσα στο 2023. (Επιλύθηκε 7 Ιουνίου). Δεν έχει σταλεί ειδοποίηση για να προχωρήσουν σε υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης.
 Οι βεβαιώσεις αποδοχών των αστυνομικών «άλλαξαν» στις 18 Ιουνίου και προστέθηκε εκλογική αποζημίωση. Δεν έχει σταλεί ειδοποίηση για να προχωρήσουν σε υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης.
 Σε περίπτωση που επιτηδευματίας είχε και εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες λόγω οικοδομικών ενσήμων (κωδικός 311), το σύστημα όχι μόνο δεν αφαιρεί το ποσό από το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά αφού υπολογίζει τον φόρο, προσθέτει και τις μισθωτές υπηρεσίες με αποτέλεσμα λανθασμένης εκκαθάρισης.
Στα Έντυπα Ν με ζημίες προηγούμενων ετών, το σύστημα δεν υπολογιζόταν η ζημία προηγούμενων ετών εάν πρώτα δεν γινόταν προσωρινή αποθήκευση στο έντυπο (τεχνικό πρόβλημα εφαρμογής), με αποτέλεσμα να χάνεται υπερβολικός χρόνος, καθώς οι συνάδελφοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί δεν μπορούσαν να εντοπίσουν το τεχνικό πρόβλημα του συστήματος.
 Κατά την υποβολή του εντύπου Ν, σε περίπτωση που τα διανεμόμενα κέρδη των εταίρων είναι 0€, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής του έντυπου Ν διότι δεν μπορεί να δεχτεί στον αντίστοιχο κωδικό το ποσό 0,00€ (Τεχνικό πρόβλημα εφαρμογής). Το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί μόνο εάν καταχωρηθεί στον αντίστοιχο κωδικό το ποσό 0,01€, κάτι που καθιστά την υποβολή λανθασμένη. Δεν έχει δοθεί οδηγία από το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος από τους συναδέλφους Λογιστές-Φοροτεχνικούς ψάχνοντας τρόπους να ξεπεράσουν αυτό το τεχνικό πρόβλημα της εφαρμογής.
 Εάν κατά την υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης απαιτείται αλλαγή των στοιχείων, ο κωδικός επιβεβαίωσης από την ΑΑΔΕ έχει καθυστέρηση πολλών ωρών.
 Για τους φορολογούμενους που δεν έχουν IBAN, τα διαθέσιμα ραντεβού για τις περισσότερες τράπεζες ξεκινούν μετά την 1η Αυγούστου, τόσο στις μικρές πόλεις, όσο και στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Προβλήματα στις αυτόματα υποβληθείσες προσυμπληρωμένες Φορολογικές Δηλώσεις

 Σε δηλώσεις οίκοθεν εκκαθάρισης, υπήρχε πρόβλημα στον πίνακα 8, όπου αναρτήθηκαν λανθασμένα κύριες κατοικίες για τις οποίες είχε ληφθεί το Power Pass το 2022, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα διαγραφής ή διόρθωσης.
 Σε περίπτωση που η δήλωση του γονέα υποβλήθηκε αυτόματα και το προστατευόμενο τέκνο είχε εισοδήματα το έτος 2023, το τέκνο δεν μπορεί να υποβάλει Φορολογική Δήλωση, γιατί μπλοκάρεται από την ήδη υποβληθείσα δήλωση του γονιού. Η δήλωση του γονέα δεν επιδέχεται τροποποίηση. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορεί να υποβληθεί η δήλωση του τέκνου, καθώς η μία δήλωση μπλοκάρει την άλλη.
 Υπεβλήθησαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις όπου δεν είχαν συμπληρωθεί όλοι οι κωδικοί.
 Υπεβλήθησαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις όπου έλειπαν αυτοκίνητα.
 Υπεβλήθησαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις όπου το σύστημα μετέφερε λανθασμένα κυρίες κατοικίες από την περσινή χρονιά.
 Υπεβλήθησαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις όπου το σύστημα μετέφερε λανθασμένα καταβλητέα ενοίκια από την περσινή χρονιά.
 Υπεβλήθησαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις όπου σε πολλές περιπτώσεις δεν συμπεριλήφθηκαν αναπηρίες.
 Υπεβλήθησαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις όπου σε καμία περίπτωση δεν συμπεριλήφθηκαν αγορές ακινήτων και αυτοκινήτων εφόσον πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2023.
 Εάν δεν υπήρχε καταχωρημένο IBAN σε φορολογούμενο δεν μπορούσε να υποβληθεί η φορολογική του δήλωση. Όμως στην περίπτωση των οίκοθεν εκκαθαρίσεων, οι δηλώσεις υποβλήθηκαν αυτόματα χωρίς να υπάρχει καταχωρημένο IBAN. Εφόσον διαπιστώθηκαν λάθη και παραλείψεις, η τροποποιητική φορολογική δήλωση, δεν μπορεί να υποβληθεί για αυτές τις περιπτώσεις, εάν δεν έχει καταχωρηθεί IBAN.
 Υπάρχουν αναφορές ότι δεν υπάρχει ένδειξη στον κωδικό 023 για την απαλλαγή από την ηλεκτρονική συγκέντρωση αποδείξεων δαπανών.

Εκτός όλων των ανωτέρω,η Ομοσπονδία θέλει να προσθέσει  ότι την 1η Ιουλίου ξεκίνησε η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις βιομηχανίας και λιανεμπορίου, με πολλά προβλήματα και εκεί, κάτι που συνεπάγεται πληθώρα επιπλέον εργασιών και εργατοωρών για τα λογιστικά γραφεία.

Επίσης πρέπει να τονισθεί ότι ο μήνας Ιούλιος είναι μήνας υποβολής ΦΠΑ, όπου μέσα σε όλα τα άλλα προβλήματα, έχει γίνει και αλλαγή του εντύπου ΦΠΑ. Αυτό έχει δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα και δυσλειτουργίες στο σύστημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε εργατοώρες.

 

  10 July, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα