Γ. Ματαλλιωτάκης: Οι επενδύσεις δε δημιουργούν σε κάθε περίπτωση νέες θέσεις εργασίας !!

mesaralive.gr  24 May, 2015 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Γ. Ματαλλιωτάκης: Οι επενδύσεις δε δημιουργούν σε κάθε περίπτωση νέες θέσεις εργασίας !!

Συχνά οι επενδύσεις προτείνονται ως τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης.

Μια επένδυση ταυτίζεται με την αύξηση των θέσεων εργασίας, κάτι που είναι όμως εσφαλμένο, στις περισσότερες περιπτώσεις, στη σύγχρονη οικονομία.

Οι μεγαλύτερες επενδύσεις στις μέρες μας, συνολικού ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο, είναι συντήξεις ή εξαγορές μιας επιχείρησης από μια άλλη, με αποτέλεσμα την αλληλοεπικάλυψη ή συνέργειες οι οποίες απαιτούν λιγότερο προσωπικό.

Για παράδειγμα η Vodafone αγοράζει την ισπανική εταιρεία καλωδίων Ono για 7,2 δισ €, αναφέροντας συνέργειες και η Apple προχωρεί στην επαναγορά μετοχών για 100 δισ €, ευχαριστεί τους μετόχους της, αλλά δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Ένα δεύτερο κοινό σημείο των μεγάλων επενδύσεων είναι η αναδιάρθρωση. Προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα ή η μείωση της παραγωγικής ικανότητας για την αντιμετώπιση της χαλαρής ζήτησης. Στόχος είναι οι λιγότερες θέσεις εργασίας για τη μείωση του κόστους εργασίας, καθώς και η διατήρηση ή η βελτίωση των καθαρών κερδών.

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας είναι μια άλλη ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ στους πολιτικούς και επιχειρηματικούς κύκλους.

Οδηγεί πάντα στην απώλεια θέσεων εργασίας στην μικρότερη ανταγωνιστική επιχείρηση, και σε ένα μικρότερο αριθμό θέσεων εργασίας, όπου η παραγωγικότητα είναι υψηλότερη.

Στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά, η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι μηδενική. Εξετάζοντας τις εξαγωγές εκτός Ευρώπης, υπάρχουν πραγματικά κάποιοι επιχειρηματίες που ελπίζουν να «χτυπήσουν» τις κινεζικές και ινδικές συνθήκες εργασίας;

Στην πραγματικότητα η αύξηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα εξαρτάται πάντοτε από τη σημαντική αύξηση της ζήτησης υπό την προϋπόθεση ότι η ζήτηση υπερβαίνει την υφιστάμενη ικανότητα παραγωγής, διότι οι πελάτες είναι αυτοί που πρέπει να πληρώσουν για το κόστος αυτό.

Εάν η μελλοντική ζήτηση είναι αβέβαιη, οι προσλήψεις θα αναβληθούν, αντί αυτού το προσωπικό θα εργαστεί  με υπερωρίες ή οι πελάτες θα πρέπει να περιμένουν. Επί του παρόντος, πολλές επιχειρήσεις έχουν πλεονάζουσα ικανότητα παραγωγής

 

Τι είδους επενδύσεις δημιουργούν πραγματικά νέες θέσεις εργασίας; Η καινοτομία;

Και πάλι, αυτό εξαρτάται. Δεν είναι έτσι, αν ένα πρόγραμμα υπολογιστή αντικαθιστά εργαζόμενους (παράδειγμα: PC Banking).

Τα επόμενα χρόνια προβλέπονται περισσότερες τέτοιες εξελίξεις, λόγω της συνεχούς αύξησης της παραγωγικότητας και της αυτοματοποίησης της παραγωγής.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας συνεπάγεται σε περίπτωση που η επένδυση αυξάνει ταυτόχρονα τις απαιτήσεις της.

Η κατασκευή έργων, είτε για ιδιώτες είτε για το δημόσιο: δρόμοι, γέφυρες, σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία, εργοστάσια ενέργειας, καθώς και οι ανακαινίσεις και η μόνωση τους, οι στρατιωτικές δαπάνες, οι οποίες έχουν διαταχθεί και πληρώνονται από τις κυβερνήσεις.

Αξιοσημείωτο είναι ότι για όλες σχεδόν τις εργασίες αυτές, η δημόσια χρηματοδότηση ή η κρατική στήριξη είναι η κινητήρια δύναμη.

Έτσι, οι επενδύσεις δε δημιουργούν σε κάθε περίπτωση νέες θέσεις εργασίας !!

Γιώργος Ματαλλιωτάκης

Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης

 

mesaralive.gr  24 May, 2015 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ