Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Κτηνοτροφίας και Αλιείας στο Τυμπάκι.

mesaralive.gr  04 April, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Κτηνοτροφίας και Αλιείας στο Τυμπάκι.

φωτο:mesaralive.gr

Τη σύσταση γραφείου Αγροτικής Παραγωγής Κτηνοτροφίας και Αλιείας με έδρα το Τυμπάκι, αποφάσισε ο Δήμος Φαιστού .

Η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε με γνώμονα την  ανάγκη οργάνωσης αποκεντρωμένης διοικητικής δομής με έδρα το Τυμπάκι και με αντικείμενα στον πρωτογενή τομέα .

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και προβλέπει:

1. Τη σύσταση Αποκεντρωμένου Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής Κτηνοτροφίας και Αλιείας με έδρα το Τυμπάκι .

2. Την τοποθέτηση του Αθανασάκη Γεωργίου Κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων στη θέση του Υπευθύνου του Αποκεντρωμένου Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής Κτηνοτροφίας και Αλιείας με έδρα το Τυμπάκι .

3. Την εξουσιοδότηση του Αθανασάκη Γεωργίου για την θεώρηση :

α) του γνησίου της υπογραφής των πολιτών σε θέματα τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενό του

β) του γνήσιου αντιγράφου εγγράφων που σχετίζονται με το αντικείμενό του .

 

mesaralive.gr  04 April, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα