Η δημιουργία μικρών δημοτικών «ΟΑΕΔ» μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας

  10 May, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑOIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Η δημιουργία μικρών δημοτικών «ΟΑΕΔ» μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας

Ο ΟΑΕΔ, οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι φορείς σχεδιάζουν και υλοποιούν ένα εύρος δράσεων που σκοπό έχουν την επανένταξη του ατόμου στην αγορά εργασίας (Προγράμματα τύπου Voucher, επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων κτλ).

Γράφει η Μαρία Γιαμπουλάκη*

Μπορούν να γίνουν περισσότερα; Ναι, είναι η απάντηση αρκεί κάποιος να το αποφασίσει και να σχεδιάσει δράσεις που θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση.

Ουσιαστική, εξατομικευμένη και με διάρκεια συμβουλευτική υποστήριξη των ατόμων που αναζητούν εργασία, ουσιαστική σύζευξη με την αγορά εργασίας, καθοδήγηση για επιμόρφωση ή επανακατάρτιση. Επί της ουσίας, δημιουργία ενός ατομικού πλάνου εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης και υλοποίηση αυτού με την υποστήριξη, την καθοδήγηση και την ενδυνάμωση από τον σύμβουλο εργασίας.

Παράλληλα, το άτομο μπορεί να συμμετέχει σε δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται είτε στο ΚΔΒΜ του Δήμου ή σε άλλους φορείς δημιουργώντας ένα τοπικό δίκτυο παρόχων δια βίου μάθησης.

Μπορούν τα ΚΠΑ να επωμιστούν το έργο αυτό για τους ανέργους της περιοχής τους; Για παράδειγμα το ΚΠΑ Ηρακλείου μπορεί να προσφέρει ουσιαστική συμβουλευτική στο σύνολο των ανέργων του Νομού;

Θα ήταν μία λύση προστιθέμενης αξίας στο έργο που κάνει ήδη ο ΟΑΕΔ και σε συνεργασία με αυτόν, η δημιουργία μικρών δημοτικών κέντρων προώθησης στην απασχόληση που θα λειτουργούν σε κάθε δήμο με την ευθύνη του δήμου. Θα μπορούσε το κονδύλι για αυτή την υπηρεσία να ενταχθεί στον προϋπολογισμό των δήμων στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής ή της Δια Βίου Μάθησης και με παράλληλη αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Άλλωστε στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 θα είναι αρκετά τα κονδύλια για δράσεις συμβουλευτικής, καθοδήγησης και κατάρτισης, όπου οι δήμοι όλης της χώρας μπορούν να απορροφήσουν κονδύλια.

Οι δήμοι, στα όρια τους ο καθένας και σε σύμπραξη ενδεχομένως με τον ΟΑΕΔ, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μικρά κέντρα προώθησης στην απασχόληση όπου με δράσεις ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής και ουσιαστικές δράσεις προώθησης στην απασχόληση, με εκδηλώσεις δικτύωσης μεταξύ ανέργων και επιχειρήσεων και δράσεις προώθησης στην επιμόρφωση να πρόσθεταν ένα ουσιαστικό λιθαράκι στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Συνδυαστικά δε, με το πρόγραμμα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που θα τρέξει από τους δήμους το επόμενο διάστημα θα μπορούσαν οι άνεργοι αυτοί να επωφεληθούν και να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν από το ΚΔΒΜ του δήμου.

Επιπλέον, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης Αγοράς Εργασίας που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα μπορούσε αυτή η δομή του Δήμου που θα δημιουργηθεί με τις κατάλληλες πολιτικές να μειώσει το χάσμα μεταξύ ζήτησης και προσφοράς που παρατηρείται στην αγορά εργασίας.

Οι υπηρεσίες όμως αυτού του δημοτικού «ΟΑΕΔ» δεν θα προορίζονται μόνο στους ανέργους αλλά και σε εργαζομένους που επιθυμούν την αλλαγή εργασίας, την περαιτέρω επαγγελματική τους ανάπτυξη και σε άτομα που επιθυμούν τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης συμμετέχοντας στα κατάλληλα προγράμματα που θα υλοποιούνται από τη συγκεκριμένη δομή, το Δημοσκόπιο κτλ.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης τα εφόδια που χρειαζόμαστε για να διαχειριστούμε επιτυχώς την ενήλικη ζωή μας δεν συνδέονται μόνο με την εργασία. Ο ενήλικας έχει διάφορους ρόλους όπως προσωπικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς και η συμμετοχή του σε προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση αυτών.

Βαθιά πεποίθησή μου άλλωστε είναι ότι η Δια Βίου Μάθηση εφοδιάζει τα άτομα με εκείνα τα εφόδια που χρειάζονται προκειμένου να ζουν τη ζωή που επιθυμούν, ενώ αν θέλουμε μία άλλη κοινωνία με περισσότερους ενεργούς πολίτες μόνο με τη Δια Βίου Μάθηση μπορούμε να το επιτύχουμε.

 

*Η Μαρία Γιαμπουλάκη είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη  «Ηράκλειο για Όλους»  με υποψήφιο δήμαρχο  τον Γιώργο Σισαμάκη

 

  10 May, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑOIKONOMIAΑΡΘΡΑ