Η εκκληση του Αρχιεπισκόπου και προς τις Ενορίες και Μονές της Μεσαράς

mesaralive.gr  26 July, 2018 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Η εκκληση του Αρχιεπισκόπου και προς τις Ενορίες και Μονές της Μεσαράς

Με μήνυμα του ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος απευθύνει κάλεσμα σε Ενορίες και Μονές του νησιού - ανάμεσα στις οποίες και αυτές της Μεσαράς - για να συμπαρασταθούν στους πυροπαθείς

Συγκεκριμένα στο μήνυμα του σημειωνει πως: «συμπαριστάμενος την αγωνία και τον πόνο των συνανθρώπων μας, οι οποίοι έχουν πληγεί, με διάφορους τρόπους, από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική, απέστειλε άμεσα Εγκύκλιο στις Ιερές Μονές και τις Ενορίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στις οποίες, μεταξύ άλλων, παραγγέλλει: 

«Κατά τήν προσεχῆ Κυριακήν, 29ην Ἰουλίου ἐ.ἔ. καί πρό τῆς Ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, προτρεπόμεθα ἵνα τελεσθῇ εἰς τάς Ἱεράς Μονάς καί τάς Ἐνορίας τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐπιμνημόσυνος δέησις, εἰς ἀνάπαυσιν τῶν θυμάτων τῆς πυρίνης λαίλαπας, καί 
β.Κατά τήν αὐτήν ἡμέραν, ἤ ἔστω τήν ἑπομένην Κυριακήν, 5ην Αὐγούστου ἐ.ἔ., κατόπιν προγενεστέρας σχετικῆς ἐνημερώσεως τοῦ ἐκκλησιάσματος, προτρεπόμεθα καί παρακαλοῦμεν ἵνα προβῆτε εἰς τήν διενέργειαν ἐράνου, τό προϊόν τοῦ ὁποίου θά κατατεθῆ εἰς τό λογιστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης (ἀπό Τρίτης, 31ης Ἰουλίου), διά νά ἀποσταλῆ ὅπου δεῖ, διά τῶν οἰκείων Ἱερῶν Μητροπόλεων τῶν πληγέντων ἀδελφῶν ἡμῶν, πρός θεραπείαν τῶν ἀμέσων ἀναγκῶν αὐτῶν».
Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος εύχεται την παρηγορία και την ενίσχυση των πληγέντων και συγχαίρει για την άμεση ενεργοποίηση και τη συμπαράσταση όλων των ανθρώπων, ενώπιον της μεγάλης αυτής τραγωδίας για την Πατρίδα μας.

 

mesaralive.gr  26 July, 2018 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ