Η ημερομηνία πληρωμής επιδόματος για τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες

  23 December, 2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑOIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Η ημερομηνία πληρωμής επιδόματος για τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες

Πότε θα πάρουν το επίδομα του ΟΠΕΚΑ

Την Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου, θα καταβληθεί το χρηματικό βοήθημα σε 124 πολύτεκνες και 681 τρίτεκνες αγρότισσες μητέρες που υπέβαλαν αιτήσεις (από 20-11-2019 έως και 2-12-2019) στο Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ) και πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, αναφέρει ο ΟΠΕΚΑ σε ανακοίνωση του.
 

Όπως τονίζει ο Οργανισμός, η καταβολή θα γίνει με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους. Το ποσό του χρηματικού βοηθήματος που θα λάβουν οι πολύτεκνες και τρίτεκνες αγρότισσες μητέρες ανέρχεται σε 1.000 ευρώ και 700 ευρώ, αντίστοιχα.

 

  23 December, 2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑOIKONOMIAΑΡΘΡΑ