Κλειστές οι ιρλανδικές διαβάσεις του Δήμου Φαιστού

  19 January, 2021 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Κλειστές οι ιρλανδικές διαβάσεις του Δήμου Φαιστού


Την απόφαση να κλείσουν οι ιρλανδικές διαβάσεις του Δήμου έλαβε η 
Πολιτική Προστασία του Δήμου Φαιστού.  
Αν και έως το μεσημέρι δεν συνέτρεχε κάποιος λόγος ανησυχίας αναφορικά 
με τις διελεύσεις από τις ιρλανδικές διαβάσεις, ο αυξημένος όγκος νερού εξαιτίας 
των παρατεταμένων βροχοπτώσεων, οδήγησε τη δημοτική αρχή στην τροποποίηση 
της στρατηγικής της, για λόγους Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Ασφάλειας.  
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φαιστού συνεχίζει να παρακολουθεί 
στενά την εξέλιξη του φαινομένου με την ονομασία «Λέανδρος» και είναι έτοιμη να 
παρέμβει σε οποιαδήποτε περίπτωση κριθεί αναγκαίο. Τα οχήματα του Δήμου 
παραμένουν σε ετοιμότητα και όλο το προσωπικό Πολιτικής Προστασίας σε 
επιφυλακή.  
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φαιστού συστήνει παράλληλα στους 
πολίτες να μην μετακινούνται από και προς τα σημεία των διαβάσεων, να 
αποφεύγουν οποιαδήποτε άσκοπη μετακίνηση και να υπακούουν στις υποδείξεις 
των ειδικών. 
 

 

  19 January, 2021 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ