Κομισιόν για Ελλάδα: Ανάπτυξη 4% και έκρηξη πληθωρισμού στο 8,9%

  14 July, 2022 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Κομισιόν για Ελλάδα: Ανάπτυξη 4% και έκρηξη πληθωρισμού στο 8,9%

Yψηλότερη ανάπτυξη σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης ,στο 4% θα καταγράψει η Ελλάδα το 2022 σύμφωνα με τις καλοκαιρινές προβλέψεις της Κομισιόν. Στον αντίποδα ο πληθωρισμός θα αυξηθεί κατά 8,9% ενώ θα διατηρηθεί στο 3,5% το 2023.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα διατήρησε τη δυναμική της το πρώτο τρίμηνο του 2022.Οι δαπάνες υποστηρίχθηκαν από τις θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας και οι επενδύσεις αυξήθηκαν σημαντικά» αναφέρεται στο κεφάλαιο για την Ελλάδα. Επίσης, οι καθαρές εξαγωγές συρρικνώθηκαν, λόγω της επιβράδυνσης του ΑΕΠ στους κύριους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας»

«Η ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο υπερέβη τις προηγούμενες εκτιμήσεις, αλλά η πλήρης επίδραση του υψηλότερου πληθωρισμού και της συνακόλουθης συμπίεσης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος αναμένεται να φανεί αργότερα μέσα στο έτος. Η διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα μπορεί να οδηγήσει σε εξασθένηση της στη δημιουργία θέσεων εργασίας, κυρίως λόγω της μικρότερης παραγωγής σε τομείς που επηρεάζονται από το υψηλό κόστος των εισροών, με τα νοικοκυριά να δαπανούν λιγότερο τα επόμενα τρίμηνα.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2022, σύμφωνα με την Κομισιόν, θα παίξει το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, ο τουρισμός θα κινηθεί σε καλά επίπεδα το 2022 για να επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα έως το 2023.

Για το 2023 προβλέπεται επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 2,4% και του πληθωρισμού στο 3,5%

Σε ό,τι αφορά την ΕΕ, η Επιτροπή προχώρησε σε μια οριακή αναθεώρηση της ανάπτυξης για την ευρωζώνη στο 2,6% από 2,7% που προβλεπόταν τον Μάϊο ενώ για το σύνολο της ΕΕ η πρόβλεψη για 2,7% παρέμεινε αμετάβλητη.

Για τον πληθωρισμό υπάρχει αναθεώρηση για την Ευρωζώνη στο 7,6% από 6,8% που προέβλεπε τον Μάϊο και για την ΕΕ στο 8,3% από 8,4% που προβλεπόταν τον Μάϊο.

 

  14 July, 2022 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ