Κρήτη: Δραματικά στοιχεία για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις

neakriti.gr  18 September, 2022 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Κρήτη: Δραματικά στοιχεία για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Αντί να αυξήσουμε τις καλλιέργειες και τα ζώα μας για να αμυνθούμε ως χώρα και να διασφαλίσουμε τη διατροφή του λαού μας, στα χρόνια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης μειώσαμε και τη γεωργία και την κτηνοτροφία μας, με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΣΤΑΤ. Χάθηκαν, συγκεκριμένα, 1 στις 4 αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σχεδόν 1 στα 5 καλλιεργούμενα στρέμματα, σχεδόν 1 στα 3 στρέμματα με αμπέλια και σημαντικό μέρος των παραγωγικών ζώων: 1 στα 6 πρόβατα, 1 στους 5 χοίρους και 1 στα 4 πουλερικά.

Από την άλλη πλευρά, στα θετικά καταγράφονται η στροφή των Ελλήνων παραγωγών στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, η έκταση των οποίων αυξήθηκε κατά 13,7%, και της βιολογικής γεωργίας-κτηνοτροφίας, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον αριθμό των βοοειδών, που αυξήθηκε κατά 413%.

Αυτά προκύπτουν από την απογραφή γεωργίας-κτηνοτροφίας που διενήργησε το 2021 (με έτος αναφοράς το 2020) η ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τη σύγκρισή τους με την προηγούμενη απογραφή του 2009, πριν δηλαδή την οικονομική κρίση.

Όπως προκύπτει από τα (προσωρινά) στοιχεία της απογραφής, από το 2009 έως το 2020 μειώθηκαν:

Οι εκμεταλλεύσεις κατά -26,6%, στις 530.679 από 723.006.

Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση κατά -18,8%, στα 28.244.494,8 στρέμματα από 34.779.290,1 στρ.
Οι εκμεταλλεύσεις με αρδευθείσες εκτάσεις κατά -27,7%, στις 326.256 από 451.258.
Οι αρδευθείσες εκτάσεις κατά -7,5%, στα 9.606.841,1 στρέμματα από 10.386.004 στρ.
Η μεγαλύτερη μείωση (-45,7%) αφορά στις μικτές εκμεταλλεύσεις (71.726 από 132.085), δηλαδή γεωργικής και κτηνοτροφικής κατεύθυνσης, και ακολουθούν οι αμιγώς γεωργικές με -22,4% (445.978 από 574.712) και οι αμιγώς κτηνοτροφικές με -20% (12.974 από 16.210).

Συνεπώς, η μέση χρησιμοποιούμενη έκταση ανά εκμετάλλευση ανέρχεται πλέον στα 53,8 στρέμματα. Οι αροτραίες καλύπτουν το 47,9% των συνολικών καλλιεργούμενων εκτάσεων, οι δενδρώδεις το 27,4%, τα αμπέλια το 2,1%, τα θερμοκήπια το 0,2% και οι λοιπές εκτάσεις (οικογενειακοί λαχανόκηποι, μόνιμα λιβάδια και βοσκότοποι, άγονοι βοσκότοποι, φυτώρια, άλλες πολυετείς φυτείες και αγραναπαύσεις) το 22,4%.

Μειώσεις σε καλλιέργειες-παραγωγικά ζώα

Όσον αφορά στη χρησιμοποιούμενη έκταση των εκμεταλλεύσεων, τη μεγαλύτερη μείωση με -31,1%, στα 6.318.535,9 από 9.169.914,1 στρέμματα, είχαν οι λοιπές εκτάσεις. Ακολουθούν τα αμπέλια-σταφιδάμπελα με -29,7%, στα 607.096,9 από 863.407,4 στρέμματα, οι αροτραίες καλλιέργειες με μείωση -16,1%, στα 13.523.098,8 από 16.126.396,1 στρέμματα, και οι δενδρώδεις καλλιέργειες με -9,7%, στα 7.747.043,2 από 8.576.707,9 στρέμματα.

Μόνο οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες έχουν αυξηθεί κατά 13,7%, στα 48.720 από 42.864 στρέμματα.

Όσον αφορά στον αριθμό ζώων, τη μεγαλύτερη μείωση γνώρισαν τα πουλερικά με -26,7%, στα 26.962.120 από 36.767.565, ακολουθούν τα αιγοειδή με -25,3%, στα 3.148.976 από 4.213.230, οι χοίροι με -21,6%, στους 742.963 από 947.222, τα πρόβατα με -15,7%, στα 7.721.644 από 9.156.821, ενώ μικρή, -3,7%, ήταν η μείωση στα βοοειδή, στα 624.397 από 648.067.

Μεγάλη η αύξηση στα βιολογικά

Αντίθετα, στη βιολογική γεωργία και κυρίως στην κτηνοτροφία, το 2020 συγκριτικά με το 2009 αυξήθηκαν κατά 19,3% οι εκτάσεις με βιολογικές καλλιέργειες, σε 1.560.583,2 από 1.308.277,3, αν και μειώθηκαν οι εκμεταλλεύσεις με βιολογικές καλλιέργειες κατά -23,5%, στις 12.588 από 16.448.

Στη βιολογική κτηνοτροφία καταγράφηκαν μεγάλες αυξήσεις στη βοοτροφία και την αιγοπροβατοτροφία και μεγάλες μειώσεις στη χοιροτροφία και την πτηνοτροφία. Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν:

τα βοοειδή κατά 413%, στις 57.872 από 11.281,
τα πρόβατα κατά 263,8%, στις 497.027 από 136.627,
τα αιγοειδή κατά 106,7%, στις 200.572 από 97.051.

Αντίθετα, αξιοσημείωτη ήταν η μείωση στους βιολογικά εκτρεφόμενους χοίρους κατά -51,9%, στους 16.050 από 33.388, και τα βιολογικά εκτρεφόμενα πουλερικά κατά -47,4%, στις 152.027 από 289.142.

Όσον αφορά στη μελισσοκομία, οι κυψέλες παρέμειναν αμετάβλητες (μικρή αύξηση 0,9%), στις 952.063 από 944.014, ενώ οι εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν κατά -17,5%, στις 8.704 από 10.551.

Αρνητικοί οι δείκτες - «Δυστυχώς, δεν προχωρήσαμε ως χώρα»

Σχολιάζοντας στη «ΝΚ» τα στοιχεία αυτά της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο πρόεδρος του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ, κτηνίατρος Αλέκος Στεφανάκης, λέει χαρακτηριστικά: «Τα στοιχεία δείχνουν ότι το παραγωγικό σύστημα της Ελλάδας και ιδιαίτερα του παραγωγικού τομέα πάει μειούμενο, άρα οι δείκτες συνολικά είναι αρνητικοί, γιατί το φαινόμενο εκσυγχρονισμού και αύξησης της αποτελεσματικότητας με μείωση της πολυδιάσπασης δεν παρατηρείται. Έχουμε μια συνολική μείωση της σημασίας του αγροτοδιατροφικού τομέα, κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν με τρομερή ταχύτητα. Κι εμείς θα πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε ένα παραγωγικό μοντέλο. Να προσανατολιστούμε. Να στηριχτούμε στα πόδια μας. Και να χρησιμοποιήσουμε τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις ως εργαλείο ανάπτυξης και όχι ως εργαλείο αναστολής και υποβάθμισης του πρωτογενούς τομέα».

Παράλληλα, εξηγώντας το φαινόμενος της μείωσης καλλιεργειών και ζώων σε μια δεκαετία, που το σωστό θα ήταν να ακολουθούσαν αυξητικές τάσεις, ο γνωστός επιστήμονας λέει στην εφημερίδα μας: «Το θέμα είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι δύσκολες δουλειές. Απαιτούν πολυπραγματοσύνη και τεχνογνωσία και ασφαλώς, επειδή είχαν προηγηθεί τα πολλά καλά χρόνια της ευμάρειας των επιδομάτων και του εύκολου χρήματος, το οποίο δεν ήταν τελικά δώρο αλλά ήταν δανεικά, θα έπρεπε να είχαμε ήδη προσανατολιστεί για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας ως χώρα».

Καταλήγοντας, ο Αλέκος Στεφανάκης λέει: «Ευτυχώς ή δυστυχώς - αυτό θα το κρίνουν οι εξελίξεις - η Ελλάδα πατάει σε δύο τομείς της οικονομίας. Στον πρωτογενή και στον τριτογενή, που λέγεται τουρισμός. Και υπάρχει ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας, ο οποίος συνεχίζει και παράγει ποιοτικά προϊόντα, αλλά πρέπει να αναβαθμιστεί, διαφορετικά δεν μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση».

 

neakriti.gr  18 September, 2022 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα