Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτά είναι τα τιμολόγια για τον Νοέμβριο

  21 October, 2022 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτά είναι τα τιμολόγια για τον Νοέμβριο

Ανακοινώθηκαν από τους προμηθευτές τα τιμολόγια ρεύματος για τον μήνα Νοέμβριο. Από τις ανακοινώσεις προέκυψε ότι τα τιμολόγια του επόμενου μήνα είναι μειωμένα κατά 30%  έως 38% σε σχέση με αυτά του Οκτωβρίου. Αναλυτικά, οι χρεώσεις είναι:

ΔΕΗ:

Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα, 39,7 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 59,5 τον Οκτώβριο).
Από 500 κιλοβατώρες και πάνω, 40,9 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 60,7 τον Οκτώβριο).
Νυχτερινό τιμολόγιο: 35,6 σεντς (από 55,4).

Protergia

39,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα από 57,63

Ήρων

43,9 – 47 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 62 – 69,8)

Elpedison

38-42 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 59,05-63,06)

NRG

37,5-41,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 57,9-59,9)

Watt&Volt

40,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 58,9)

Φυσικό Αέριο Ελλάδος

35-36,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 57,4-58,6)

Volterra

42,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 68,5)

Zenith

38,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 58,9)

Ελίν

39,5 σεντς ανά κιλοβατώρα (έναντι 59,9 τον Οκτώβριο)

Η μείωση των τιμολογίων αντικατοπτρίζει την πτώση των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας στο Χρηματιστήριο. Οι τελικές χρεώσεις για τους καταναλωτές θα προκύψουν μετά την ανακοίνωση των κρατικών επιδοτήσεων

 

  21 October, 2022 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ