“Μέριμνά μου η ενίσχυση των δομών υγείας στη Νότια Κρήτη”

  25 September, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΥΓΕΙΑΑΡΘΡΑΓΝΩΜΕΣ
“Μέριμνά μου η ενίσχυση των δομών υγείας στη Νότια Κρήτη”

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η πρόληψη, η ενίσχυση των δομών υγείας με ιδιαίτερη αναφορά στη Νότια ακτογραμμή της Κρήτης, παράλληλα με την ψυχική υγεία, στις προτεραιότητες που θέτει η νέα Διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελένη Μπορμπουδάκη, όπως αναφέρει σε συνέντευξη της στον 98.4 η ίδια. 

Για τα νοσοκομεία οι πιέσεις όπως λέει θα αφορούν στην ενίσχυση του προσωπικού με προτεραιότητα στις ΜΕΘ.
«Γνωρίζοντας τα προβλήματα, αλλά και το πως αυτά χαρτογραφούνται στο νησί, δεν ζητώ περίοδο χάριτος προς ενημέρωση, αλλά τη συνεργασία εργαζόμενων στην υγεία και πολιτών, ώστε να κάνουμε κι άλλα βήματα προς τα μπρός» προσθέτει.

 

  25 September, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΥΓΕΙΑΑΡΘΡΑΓΝΩΜΕΣ